Hem

DagaR Runa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474786, v2 - Status: normal.
är Runa

Urnordisk d-runa

Alias: d, dagaz, dagrunan och d-runan

normal

d-runan heter DagaR, vilket betyder dag.

UTSEENDE:
d-runan består av två parallella huvudsatavar och två krysslagda bistavar som är fästade i huvudstavarnas översta och nedersta delar.

Runans ljudvärde är d (men kan i sällsynta fall även beteckna dh).

normal

Dagaz är runan som står för dagbräckning, insikt och upplysning. Utseendet som påminner om ett ankare, hjälper oss att dra oss upp ur det mörka djupet och in i den soliga dagen.