Hem

UruR Runa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 162712, v3 - Status: normal.
är Runa

Urnordisk u-runa

Alias: , u, uraz, urrunan och u-runa

normal

u-runan är en av de få runor som inte ändrat utseende under runreformen då 24 runor blir till 16. Runan består av en lodrät huvudstav och en diagonal bistav som är fäst i huvudstavens topp och som sträcker sig ända ned till botten. Bistaven kan vara något böjd i dess övre del. Runan kan även bestå av två diagonala huvudstavar som är fästade i toppen. Runans hade ett ljudvärde i de urnordiska runorna som lät u, medan i de vikingatida runorna även kunde låta som u, o, w, y, ö.
u-runans namn är uruR som betyder ur, uroxe, urkraft, duggregn.

Runan kan även heta uruz, ur eller urR.

Wulfilas gotiska bokstavsnamn uraz.

I det Anglo-friska runsystemet heter denna runa ur.

Enligt Atrid Grimsson i boken Runmagi och Shamanism så uttalas denna runa Ur.

u-runan tillhör Freys ätt.

normal

Ur i spådom

Ur står för styrka och mod och representerar de starka och vilda uroxarna. Ur förknippas även med skapelsen och det ofödda, en ny början.