Hem

Runmagi och Shamanism Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 162608, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Schamanism och Runmagi
Av Atrid Grimsson

Bok om runor, runmagi med shamanism.

Alias: runmagi och shamanism

normal

Bokens baksida

Runorna ingår i en nordisk kunskapsväg som har varit bortglömd i långa tider men nu återskapats. Atrid Grimsson är en av de nutida shamaner som har dragit fram runornas väsen, ursprung och innebörd ur historiens gömslen och fört in dem i vår egen tid på ett dynamiskt och nyskapande sätt.

Runorna har en mäktig inneboende kraft, såväl när det gäller att få insikter som att åstadkomma magiska förändringar i världen. Runor har använts för att bota sjukdomar, se in i framtiden, påverka väder och vind och bringa harmoni och balans till människor, djur, växter och mineraler. Atrid Grimsson ser runorna som en väsentlig del av den nordiska shamanismen och det är genom att kombinera runorna med extasmetoder som trumning, dans och sång som man kan utveckla deras fulla potential.

I RUNMAGI OCH SHAMANISM tecknas den mytiska och magiska helhetsbild som omger runorna. Deras ursprung och innebörd beskrivs liksom hur runorna kan användas för att åstadkomma stor magi. Här förklaras också varför runraden bör läsas som en uthark och hur den andlige bärsärkens väg gestaltar sig.