Hem

Runmagi Magi, Spådomsmetod, Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 315, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Haermenion
Denna text är importerad från /old/psi/runmagi.html
är en sorts Magi , Spådomsmetod , Lära och Praktiserbart

Runorna kommer bäst till sin rätt när man arbetar med dem i naturen tillsammans med shamanska tekniker, även om man kan använda dem i traditionell magi i sitt tempel.

Alias: runskrift

normal

De böcker jag kan rekomendera är Svenska böcker som jag anser hålla sig till det rätta systemet:

RUNA Runorakel & Runmagi av Bodvar Bjarke

RUNMAGI och SHAMANISM av Atrid Grimsson

SEJD -en vägledning i nordisk shamanism av Jörgen I. Eriksson m.m

Sen finns det en avhandling av Sigrud Agrell som handlar om runornas tal mystik. Där han förklarar varför det ska vara Uthark istället för Futhark, om du inte är så insatt i runorna så är Uthark och Futhark samma runor fast i Futharken så sätter de Feh runan först, men i Utharken sätter man Feh runan sist och börjar med Ur runan vilket står för Början,ursprunget,skapandet osv till skillnad för Feh som står för rikedom,fullbordan,lycka osv. Efter som varje runa har ett talvärde från 1-24 så stämmer Utharken med de tal som förknippas med de olika runorna, ta tex Ass runan som är den 4 runan i futharken och den tredje i utharken. Ass står för asa gudarna, talet tre förknippas med gudar i de flesta religoner, och därför borde Ass runan ha talet tre men så blir inte fallet med futharken då den får talvärdet 4:a vilket är förknippat med de fyra väder sträcken osv. Så Agrell upptäckte att om man flyttade om Feh runan till slutet så stämmer hela Runsystemet med tal mystiken.

Sen finns det ett gäng engelska böcker tex Futhark av Edred Thorsson som har skrivit ett gäng böcker om Futharken. Efter som han är Amerikan så är det väl informativa böcker som inte lämnar läsaren eller utövaren till egna funderingar. Tyvärr så använder han sig av Futharken som inte stämmer med talvärdena, vilka kan ha betydelse i vissa ritualer. Men det är iofs inte alla som använder sig av talvärdena inom runmagin, upp till var och en som är intresserad.


normal

Jag kan rekomendera följande böcker.


Jag kan hålla med om att Thorsson inte har den genuina nordiska insikten om runorna, men hans böcker är bra introduktionsböcker vars kunskap man sedan kan överföra till arbetet med utharken. Runorna kommer bäst till sin rätt när man arbetar med dem i naturen tillsammans med shamanska tekniker, även om man kan använda dem i traditionell magi i sitt tempel.

Man bör också läsa mytologin och sagorna, göra egna efterforskningar. I det hänseendet dan jag rekomendera -nordisk hedendom- av F. Ström. Det är viktigt att arbeta med rätt system, i det här fallet utharken, för att komma någon vart. det hela handlar om utveckling.

Utharken är ett utvecklings schema, där varje runa representerar en kraft/energi.

Den börjar med ur-runan, kraften som skapade allt och slutar med fe-runan, rikedom.

Runorna däremellan är en utveckling, en väg.

Kämpar man sig igenom denna väg så får man islutet belöning som repr. av fe-runan.

Man går från ur-runan som är urkon Audhumlas runa.Audhumla är en stark kraft som man måste lära sig tämja, införliva den med sig själv för att den skall kunna bli den tämjda boskapen som representeras av fe-runan.

På så sätt är också mytologin ett utvecklings schema som avslutas med ragnarök, förstörelse av det gamla för att det nya förbättrade skall kunna komma.

Guido von list uttryckte detta somså: entstehen - sein - vergehen zum neue entstehen - födelse - varande - bortgång mot pånyttfödelse


normal

Jag beskriver här skapelsen faktamässigt, utan teorier och åsikter:

Ibörjan fanns endast det stora svalget (Ginnungagap).

Norr om Ginnungagap fanns isvärlden(Nifelheim) och i den en källa (Hvergelmer) ur vilken det strömmade många floder(Elivågor) som blev till is i Ginnungagap.

I söder fanns eldvärlden( Muspelheim), vars eldar mötte isen i Ginnunga- gap. Ur detta möte uppstod en jätte(Ymer).När han svettades i sömnen växte det fram en man och en kvinna under hans vänstra arm och hans fötter avlade en son.Från denna stammar isjättarnas(Rimthursar) släkte.

Ur den smältande rimfrostens droppar uppstod urkon(Audhumbla) och Ymer livnärde sig på hennes mjölk.Audhumbla i sin tur närde sig på att slicka de rimfrosttäckta stenarna och hon slickade också fram en man (Bure) ur dessa. Han fick en son(Bor) som äktade en kvinna(Bestla). Dessa två fick tre söner(Odin, Vile, Ve).De tre sönerna dräpte Ymer och skapade världen.

Ymers blod blev hav och sjöar, hans kött blev jorden, benen blev berg, tänder och benskärvor blev grus och sten, hans hår blev skog, hans skalle blev himlavalvet, hjärnan blev moln och av ögonbrynen byggdes borgen Midgård.

Skapelsen av människan:

Odin, Höner, Lodurr(identifierade som Odin, Vile, Ve) finner på stranden två trädstammar, av dessa skapade de man och kvinna och döpte dem till Ask(mannen) och Embla(kvinnan).

Odin gav dem ande och liv, Höner gav dem förstånd och rörelse, Lodurr gav dem sinnena och gestalt.

Man ljuder runornas namn, så jag listar runans nr i Utharken och ljudet, namnet.


RUNA NAMN/LJUD RUNA NAMN/LJUD
1Ur13Eoh
2Thurs14Algiz
3Ass15Sol
4Reid16Tyr
5Ken17Bjarka
6Gifu18Eh
7Wynja19Madr
8Hagal20Lagn
9Naud21Ing
10Iss22Odal
11Jara23Dagaz
12Pertra24Feh

Angående bra runböcker:


Om du är intresserad av mytologi finns bla följande.

Ymers blod blev hav och sjöar, hans kött blev jorden, benen blev berg, tänder och benskärvor blev grus och sten, hans hår blev skog, hans skalle blev himlavalvet, hjärnan blev moln och av ögonbrynen byggdes borgen Midgård.

Skapelsen av människan:

Odin, Höner, Lodurr(identifierade som Odin, Vile, Ve) finner på stranden två trädstammar, av dessa skapade de man och kvinna och döpte dem till Ask(mannen) och Embla(kvinnan).

Odin gav dem ande och liv, Höner gav dem förstånd och rörelse, Lodurr gav dem sinnena och gestalt.

Man ljuder runornas namn, så jag listar runans nr i Utharken och ljudet, namnet.


RUNA NAMN/LJUD RUNA NAMN/LJUD
1Ur13Eoh
2Thurs14Algiz
3Ass15Sol
4Reid16Tyr
5Ken17Bjarka
6Gifu18Eh
7Wynja19Madr
8Hagal20Lagn
9Naud21Ing
10Iss22Odal
11Jara23Dagaz
12Pertra24Feh

Angående bra runböcker:

  • Runmagi och shamanism - Atrid Grimsson
  • Runelore - Edred Thorsson (mer ett komplement till boken ovan)

Om du är intresserad av mytologi finns bla följande.

  • Nordisk hedendom - Folke Ström
  • Nordens gudar och myter - H R Ellis Davidson
  • Nordiska gudar och hjältar - Anders Baeksted