Hem

NaudhiR Runa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 162721, v3 - Status: normal.
är Runa

Urnordisk n-runa

Alias: n, naudhiz, naudr, neid, noicz, n-runa, nyd och nödrunan

normal

n-runan är en av de få runor som inte ändrat utseende under runreformen då 24 runor blir till 16. Runan består av en huvudstav och en diagonal bistav som korsar huvudstavens mitt. Bistaven kan peka nedåt eller uppåt efter ljudreformen pekar dock staven nedåt höger. Runans ljudvärde är ”n”.
n-runans namn är naudhiR som betyder ”nöd”, ”tvång”.
Runan kan även heta naudhiz, neid, naudr eller nãupR.
Wulfilas gotiska bokstavsnamn noicz.
I det Anglo-friska runsystemet heter denna runa nyd.
Enligt Atrid Grimsson i boken Runmagi och Shamanism så uttalas denna runa Naud.
n-runan tillhör Hagals ätt.

normal

Naud i spådom

Nöd runan talar inte bara om framtida bekymmer utan även om styrkan att kunna klara av dom.
Den är förknippad med nornorna och Odin och kan användas som styrka vid vissa magiska handlingar.
Naud är en av ödesrunorna.