Hem

Perdh Runa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474774, v3 - Status: normal.
är Runa

ᛈ - Urnordisk p-runa

Alias: , klipprunan, p, perdh, pertra och p-runa

normal

p-runan (ᛈ) består av en huvudstav och två par av vinklade bistavar som är fästade i huvudstavens översta och nedersta del. Bistavarnas spetsar pekar inåt och mot varandra.

Runans ljudvärde är p.

normal

Pertra i spådom

Detta är klipprunan.
Den talar om att man kan ha fötterna på jorden. Vara stabil.
Den är kopplad till mineralriket, till sådant som finns i jorden. Till dvärgar och vättar.