Hem

Dvärg Mytologisk person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 134713, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Mytologisk person

I fornnordisk mytologi liten människoliknande varelse som lever under jorden och sägs vara utmärkta smeder. Dvärgkvinnorna lever längst ner i dvärgarnas städer och de flesta har aldrig sett himlen.

Alias: dvärg

normal

Dessa småvuxna väsen som bor under jord och i klippor sägs i urtiden ha varit maskar som dvaldes i Ymers katt.
I Snorres Edda skapades de i jätten Ymirs döda kropp.

Dvärgarna är skickliga hantverkare, särskilt goda guldsmeder. Kända är skeppet Skidbladner, Odins spjut och Tors hammare som alla ska vara smidda av dvärgar.
I gamla sagor ska dvärgarna också ha varit hjältarnas medhjälpare.
Bekanta är historierna om Allvis och Andvare, Brokk och Eitre. Dvärgarna kan knappast skiljas från svartalferna som också smider i underjorden.

I själva verket torde dvärgbeteckningen ha införts fran tyskan (där dvärg heter Zwerg) någon gång i sen vikingatid. Dessförinnan kan svartalfer ha varit den gängse termen, om nu metallbearbetning i underjorden haft betydelse för fornnordisk mytologi, vilket är tvivel underkastat.

I senare tiders folklore har inte dvärgarna spelat någon roll. Man har i stället talat om bergatroll, bergsrån och möjligen vättar.

normal

Dvärgar är små, satta och är av segt gammalt virke och otroligt starka. De bor under marken och trivs bäst när de får smycka sina grottor, skapa otroliga underjordiska salar, ljussätta guldådror i berget och låta dem speglas i grottsjöar. Intresset för smyckning och den ständiga jakten på ädla metaller har gjort dem till duktiga smeder. Dvärgar är dessutom både poetiska och romantiska, men också lite barska och korthuggna. De älskar det fasta berget lika mycket som de hatar att färdas med båt.

När en dvärg i Midgård presenterar sig gör han det troligen helt formellt genom att korrekt och artigt redogöra för sina släktförhållanden. Eftersom dvärgar kan bli 250 år gamla kan presentationen uppfattas som ganska omständlig, men viktigast för dvärgen är att ära den som äras bör. Därför blir du också alltid rikligt belönad, om du gör du en dvärg en tjänst. Sådana är dvärgarna i Midgård.

Dvärgar är korta (ca 150 cm) och kraftigt byggda. Dvärgmännen har skägg som de är väldigt stolta över. Hårfärg och ögonfärg varierar lika mycket som för människor. Dvärgar lever väldigt länge, cirka 300 år, men är ändå väldigt fåtaliga då de förökar sig långsamt. Dvärgar är väl anpassade till ett liv i underjorden med sin kroppsbyggnad och sin mörkersyn och lever ofta i stora städer som de bygger direkt i bergen. Dvärgar är stolta och blir lätt förgrymmade.

Dvärgarnas historia är full av blodiga uppgörelser över någon oförätt som begåtts. Väldigt känt är det blodiga krig mot Alverna som utkämpades för länge sedan. Dvärgarna är ett materialistiskt folk som uppskattar vackra juveler och är duktiga på malmbrytning. De är väldigt sällan magiker och är inte särskilt lyckade som sådana. I strid är de ofta välbepansrade och föredrar yxa som vapen. Dvärgar är oftast neutrala, men kan ha vilken livsåskådning som helst.

normal

Dvärgarna kan smida ett sorts silver
i form av en dolk.
dolken lyser när en alv tar i den eller kommer i närheten av den.