Hem

Fornnordisk mytologi Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 542110, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Vupanax
är Bok
Behandlar Nordisk mytologi
ISBN 91-85057-24-X
sidantal 133
Av Lars Magnar Enoksen
Publicerad av Historiska Media

Bok om Eddan och Codux Regius.

Alias: fornnordisk mytologi och fornnordisk mytologi enligt eddans lärdomsdikter

normal

Bokens baksida

I Fornnordisk mytologi har ett urval av den nordiska medeltidens mest betydelsefulla texter nyöversatts. Runforskaren Lars Magnar Enoksen tolkar de fornnordiska originaltexterna och betonar utvalda stycken för att urskilja kärnan i våra förfäders mytologi.

Den ursprungligaste av den äldre Eddans lärdomsdikter, Vaftrudnersmål, återges i sin helhet och blir till ovärderlig hjälp när vi vill förstå den fornnordiska gudavärlden. Författaren skildrar också skapelsemyten och världsalltets uppdelning i nio olika världar; mäktiga jättar, ödesgudinnor och onskefulla vidunder; Valhallsmyten och Ragnarröksmyten.

En sympatisk bok där framställningen bärs upp av författarens omisskännliga entuiasm för sitt ämne Helsingborgs Dagblad

Ett värdigt fullföljande av gamle Sturlassons pionjärarbete Dala-Demokraten

Enoksens bok ger en lättillgänglig helhetsbild av den forna gudatron. Smålands-Tidningen