Hem

Einhärjar

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 559462, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj

"De som tillhör en och samma här". De är mänskliga krigare som valts ut i striden av Valkyriorna för att hjälpa till vid gudarnas sida i Ragnarök.

Alias: einhärjar

normal

Einhärjarna var krigare som stupat i krig. Bland dessa stupade krigare valde valkyriorna ut dom modigaste att föra till Valhall. Det var dom som vågade se valkyriorna i ögonen trotts att dom var så hemska och innebar död.
Men bland dom utvalda krigarna valde först Freja ut hälften för att stå henne till förfogande i slutstriden. Den andra hälften var dom som blev Einhärjar, Odens här vid Ragnarök.

Varje dag stred Einhärjarna mot varandra och stupade i den striden vid Odens gård. Dom blev genast helade av Oden och kunde rida tillsammans bort från valplatsen till kvällen för att sedan sitta försonade tillsammans.
På kvällen samlades dom i Valhalls gillestuga för en fest. Dom åt av galten Särimners fläsk varje kväll. (Han återuppstod varje morgon för att åter bli kvällens mål.) Oavsett hur många som satt vid bordet så räkte fläsket till alla.
Dom drack mjöd som kom från geten Heidrun som stod på taket och tuggade på trädet Lärads bark.

Vid Ragnarök blev Einhärjarna inte rädda för det motstånd som mötte dom trotts att till och med världsträdet Yggdrasil skälvde där det stod.