Hem

Världsträd

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690412, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar

Ask eller björk. Enligt shamanistisk föreställning har världsträdet ofta sju grenar. Det förekommer även ett uppochnedvänt världsträd.

Alias: världsträd

normal

Träd är vanligt förekommande i mytologi och religionshistoria. Buddha upplystes under ett träd, vilket påstås vara ett Tempelträd, (Ginko biloba), indierna har ashvastha- trädet som är ett exempel på ett träd med rötterna upp i himlen, och det står för evigt liv. Mayafolkets Världsträd förbinder himmel och underjord. Keltiska druider hade eken, (Quercus robur) och järneken, (Ilex spp) som heliga träd. Dessa förknippar landet, (jorden), himlen och det förflutna. Druiderna trodde att de kunde erhålla kontakt med förfäderna genom att plantera träd på deras gravar. Trädet förknippar landet, (jorden) och gudarna. Trädsymbolik förekommer även i alkemin och i katedralerna. Kabbalahs Livets Träd representerar världen och förbinder himlen och underjorden. Mänsklighetens öde är att återställa Livets Träd till sin forna storhet och glans. Nordisk mytologi talar om trädet Yggdrasil, (Ask, Fraxinus), som omfattandes hela världen. Människornas värld är i trädets mitt, rötterna går ned till undervärlden och grenarna till himlen.

normal

Världsträdet kan liknas vid människans nervsystem. Se mikro- och makrokosmos.

normal

Vid världsträdets rot springer en källa. Det finns vissa variationer. I Kina är Världsträdet en en. (Juniperus)