Hem

Evigt liv enligt hinduismen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 55078, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar

Vad händer med själen efter döden?

Alias: evigt liv

normal

Evigt liv enligt hinduismen

Fundamentalt i den hinduiska Vaisnava-filosofin, som Bhagavad Gita är en representant för, är att själen (jiva) är evig, oskapad och att den aldrig förintas. Dvs. att vi redan har evigt liv. Däremot varierar den form man kan ta. I den materiella världen reinkarnerar man sig i varje livstid i ett sorts kretslopp (samsara). Befrielse (nirvana) innebär i princip endast att man slutar att ta olika materiella former utan istället utvecklar en egen evig andlig form och aldrig mer reinkarneras. Evigt liv är alltså inget man uppnår utan något man redan har. Målet med yoga är att inse detta och anta sin permanenta icke-materiella form.

Andra hinduiska skolor lär inte om en evig individuell existens, utan att man efter befrielse istället förlorar sin personlighet och uppgår i existensens totalitet, brahman.