Hem

Sangsara Reinkarnation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 644276, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Reinkarnation

Sangsara eller samsara är sanskrit och betyder "tillvarons kretsgång", dvs. återfödelse i den samsariska världen

Alias: samsara och sangsara

normal

Samsara är cirkulationen för vårt sinne, den mentala energins återfödelse till ett annat liv av vår egen karmiska vind.
Där kommer den att bebo ännu en samsarisk kropp. Det livet tar också slut och vårt medvetande måste åter och ofrivilligt gå vidare. Detta skeende återupprepas i all oändlighet om vi inte upptäcker ett sätt att undkomma.

Kretsloppet med dessa återfödslar kallas samsaras hjul.
Vi sitter fast p.g.a. den karmiska energi som våra handlingar skapat, tillsammans med de falska föreställningar som motiverar dem. Den karmiska energi som varje minut samlas av oss, genom tankar, ord och handlingar för oss genom karmalagens orsak-verkan in i många olika slags existenser.

De lidande-världar vi återföds i beroende av denna negativa karma är De sex samsariska världarna.

Själva mekanismen som flyttar oss från ett liv till ett annat är den inbördes orsakskedjan som har tolv länkar:

1 okunnighet (falsk föreställning)
2 karma (handling) (handling)
3 medvetande (resultat)
4 namn och form (resultat)
5 sex sinnen (resultat)
6 kontakt (resultat)
7 känsla (resultat)
8 åtrå (falsk föreställning)
9 habegär (falsk föreställning)
10 tillblivelse (handling)
11 återfödelse (resultat)
12 ålderdom och död (resultat)

Samsara är med andra ord ett fängelse vi själva skapar. Endast avstående från åtrå, habegär osv. kan ge återfödesel i ett rent land där vi kan fortsätta mot målet; frigörelse eller upplysning.