Hem

Buddhismen Facklitteratur

Religion, historia, liv

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 654486, v1 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Tantrism, Yoga, Visualisering, Mahayanabuddhism, Avalokitesvara, Buddhism, Buddha, Maitreya, Nirvana, Bodhisattva och Sangsara
Publicerad år 2002
ISBN 91-27-09021-3
Av Knut A. Jacobsen
Publicerad av Natur och Kultur

Alias: buddhismen

normal

I detta verk av Knut A. Jacobsen beskrivs buddhismen som en sammanfattning av alla de religiösa traditioner som kan härledas till Buddhas lära.

Från början var religionen en frälsninsväg för asketer - men har utvecklats till en samhällsfaktor. Indisk religiositet har spritts tilll världen och anpassning är grunden för överlevnad.

Här ges en introduktion till buddhismens historia och de stora riktningarnas uppkomst, utveckling och praktik.