Hem

Mahayanabuddhism Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 449, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/mahayana.html
är Lära och Praktiserbart

Den stora farkosten - en bodhisattvas väg till buddhatillståndets fulla upplysning

Alias: mahayana och mahayanabuddhism

normal

Buddistisk term: Mahayana (stora vagnen eller Den stora farkosten)

Här menar man att alla som lever ett liv fritt från sinnets förvillelser kan uppgå i nirvana, inte behöver man hålla på att återfödas hela tiden om man inte är munk eller nunna, som hinayana påstår!
Mahayanabuddhismen skiljer sig på flera sätt från den lilla vagnen. Man tillber flera gudar, nirvana är ett tillstånd bortom lidande, fritt från karma och falska föreställningar, fritt från återfödelse i samsara.
Buddha, som ofta betraktas som en gud var den första bodhisattvan (ett slags helgon som avsagt sig sin rätt till nirvana och istället stannar kvar i mänsklighetens tjänst).
Kineser, japaner, koreaner.... mahayana är spridd över ett stort landområde.
Lamaismen i Tibet är en gren av mahayana och deras ledare är den världsberömde Dalai Lama som lever i landsflykt sedan 1959 på grund av sin tro.