Hem

Ashvaghosha Författare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 643359, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Författare
Behandlar Mahayanabuddhism

Mahayana-buddhismens nedtecknare

Alias: ashvaghosha, ashvagosa, ashvagosha, asvaghosha och asvagosha

normal

Den store patriarken Ashvaghosha nedtecknade under det första århundradet e. Kr. mahayana-buddismens viktigaste läror, sådana de från början traderats muntligt av invigda sedan Buddhas egen tid.

Trons uppvaknande heter den avhandling där han på annat sätt lagt fram lärosatserna om Verkligheten.
I denna presenteras synen på följande:

Om okunnigheten (okunnighetens grader är oändligt många)
Om fenomenen (alla fenomen finns ursprungligen i sinnet)
Om rymden (rymden har ingen existens och är inte verklighet)
Om ande och materia (ande och materia är i evighet samma sak)
Om det ursprungliga sinnets natur (sinnets ursprung är av ren natur)
Om det Absolutas natur (i sanning evigt, fullt av stort ljus och vishet)
Om Nirvana säger Ashvaghosha: - Liksom naturen bakom all erfarenhet inte har någon början, så har den inte heller något slut, detta är det sanna Nirvana...

Och: - Bakom all tillvaro ligger naturligen Det Högsta Nirvana, eller Den Högsta Vilan!