Hem

Tenjur och Kanjur Helig skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 663359, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Helig skrift

Tibetansk buddhisms kanon - första gången utgiven på 1400-talet

Alias: kanjur, tenjur, tenjur och kanjur och tibetansk kanon

normal

Två delar, Kanjur som är översättning av Buddhas ord, och Tenjur som är kommentarer och andra texter bildar tillsammans kanon för tibetansk buddhism.

Här finns den mahayanabuddhistiska buddhismen bevarad - den som inte längre finns som ursprungslitteratur i Indien.

Kanjur trycktes först i Peking (1400-talet) men kom inte i tryckt version i Tibet förrän i mitten påp 1700-talet, och då i mer än 300 band.