Hem

Nagarjuna Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 141175, v3 - Status: normal.
är Person (filosof och mystiker)

Buddhistisk indisk uttolkare och filosof som skapade Madhyamikaskolan och initierade hela Mahayanabuddhismen, c:a 100 e. Kr.

Alias: nagarjuna

normal

Nagarjuna

Levde antagligen i mitten av etthundratalet efter Kristus. Kritiserade alla tidigare buddhistiska filosofiska theravadaskolor för avfall från den rätta vägen. Man kan aldrig nå fram till sanningen genom intellektuella diskussioner. Verkligheten i sej är varken det ena eller det andra utan är shunyata (tomhet) - obeskrivbar. Grundade Madhyamikaskolan som kallas för en relativistisk skola. Alla distinktioner ses som relativa, även distinktionen mellan nirvana och samsara. Det finns ingen skillnad alls mellan upplysning och återfödelse. Läran om icke-fast-hållande gäller även att inte hålla fast vid strävan efter upplysning och befrielse. Senare har detta tolkats som ett högre upplysningsstadium än det rena nirvana. Madhyamikaskolan var den första Mahayanaskolan inom buddhismen. Nagarjuna har påverkat så gott som all senare buddhistisk teori.