Hem

Sinneslära enligt antroposofin

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 140806, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
enligt Antroposofi

Lära om kroppens sinnen och deras kraft enl. Rudolf Steiner

Alias: sinne, sinnen, sinneslära och sinneslära enligt antroposofin

normal

Rudolf Steiner grundaren av antroposofi och Waldorfpedagogiken ansåg att människan har 12 sinnen. Dessa samverkar och väver in i varandra. Steiner bygger detta på sin ande vetenskap till skillnad mot vår traditionella tro på att vi skulle ha 5 sinnen och det sjätte.

Min mångåriga erfarenhet som kroppsterapeut så är jag beredd att instämma med Steiner och de 12 sinnena han talar om är:

Berörings sinnet - känslen
Livssinnet - vitalsinnet
Egenrörelsesinnet - muskelsinnet
Jämviktssinnet - balanssinnet
Luktsinnet
Smaksinnet
Synsinnet
Värmesinnet
Hörseln - tonsinnet
Språksinnet - ordsinnet
Tankesinnet - begrepssinnet
Jagsinnet

Genom våra olika utvecklingsfaser i livet så arbetar vi mer eller mindre med dessa olika sinnen menar antroposofin.