Hem

Rudolf Steiner ( 1861 - 1925 ) Filosof

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1549, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/person/steiner_r.html
är Filosof
Start 1861
Slut 1925
är medlem i Antroposofiska Sällskapet och Teosofiska Samfundet (Adyar) (1901-1913)

En person som startade School of Spiritual Science, var med i Teosofiska förbundet men bröt sig ur och startade Antroposoferna istället. Han grundade även waldorfpedagogiken.

Alias: steiner, rudolf

normal

Rudolf Steiner mycket aktiv inom den teosofiska rörelsen tills han bröt sig ur och bildade antroposofin, så som han tyckte att teosofin borde sett ut.

En mängd böcker har givits ut i hans namn, varav de flesta är nedskrivna föredrag han höll på teosofiska och antroposofiska seminarier och sammankomster. Mycket av det han lärde ut hade koppling till kristendomen, men ur en esoterisk vinkel. Exempel på detta är böckerna med hans föredrag om evangelierna, julens betydelse osv. Han hävdar att kunskap om de faktiska förhållandena är hämtade via andevetenskapen, från akashakrönikan.

Vissa källor säger att han även hade samröre med the Golden Dawn.

Han byggde även upp en uppfostringslära kring sina idéer om andlig utveckling, på uppdrag av en fabrik i Waldorf. Därav det kända namnet Waldorf-pedagogik. Den bygger mycket på att främja barnens andliga och sociala utveckling, till skillnad från många övriga pedagogiska inriktningar som ofta går in för att utveckla något mer mätbart.

De av hans verk som mest intresserat mig är dock inte hans pedagogiska tankar, trots att jag utbildar mig till lärare, utan hans rättframma beskrivning Hur uppnår man kunskap om de högre världarna?, som är ett av hans skrivna verk (alltså som han själv skrivit). Han bemödar sig inte om att ursäkta sig för att det kan låta knepigt eller att övertyga läsaren om vikten av dessa studier, utan ger en klar och inspirerande beskrivning av en lärjunges resa. Utläggningarna om hur olika insikter och steg i utvecklingen kan upplevas är mycket motiverande för övning, och skall även i sig själva vara guidande mot denna tröskel (han hävdar att visualisering av hur t ex andligt seende skulle kunna te sig för lärjungen närmre det aktuella seendet). Detta ställt bredvid verk som Universe, earth and man och Teosofi (som då skulle hetat antroposofi om han skrivit den lite senare) där man får direkt beskrivning av vad han och andra i School of Spiritual Science har forskat fram om hur själs- och andevärldarna fungerar.

Detta är min högst personliga framställning, baserat på vad jag hittills har läst av hans egna verk och lite på andras framställningar. Säkerligen är de beskrivningar som finns på de länkade externa sidorna betydligt sakligare. Själv är jag inte engagerad i vare sig waldorfskolor eller antroposofiska rörelsen, inte än i varje fall.