Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Ydala by ( 2002 - 2006 ) Projekt, Ekoby, Kursgård

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 33807, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
är Projekt , Ekoby och Kursgård
Start 2002
Slut 2006
plats Västra Götaland

Ydala by är tanken om en ekologiskt hållbar by, med hednisk inriktning. Byn är i planeringsstadiet och kommer att byggas med pendelavstånd till Göteborg. Just nu tittar vi både på marker med befintliga hus och på obebyggda marker.

Alias: ydala by

normal

Kurser

Gårdsjö gård håller kurser i andlig utveckling av diverse slag. På Gårdsjö gårds webbsida hittar du alltid senaste kursprogrammet.