Hem

Kokning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 521187, v2 - Status: normal.

Att ha något i kokande vatten.

Alias: koka och kokning

normal

Vikten av att koka vissa grönsaker/frukter

Kokningen av frukter och grönsaker ökar de krafter som Steiner kallar för frukttendensen. Det är de tendenser i en växt som gör att den kan skapa nytt liv, och finns i många delar av växten; se tillexempel på hur en gren kan sättas i marken och slå rötter. Kokade saker främjar därmed kraftutvecklingen i ämnesomsättningen mer än att bistå med substans.
Detta gör att kokning främjar ett fysiskt aktivt liv. Steiner föreslår att vi skall koka allt som utvecklar få blad och istället blommar och bär frukter tidigt. Han varnar samtidigt för en tendens till lathet som kan förekomma hos vissa mystiker:

Utan tvivel tänker dessa människor: Om jag håller på med alla möjliga sysselsättningar hela dagen kan jag inte bli någon riktig mystiker. Jag kan bara bli en äkta mystiker, om jag blir alldeles lugn och stilla. Jag måste inte alltid tvingas till rörlighet genom mina egna behov eller genom min omgivnings behov. Jag måste kunna säga till min omgivning: Jag kan inte slösa mina krafter på allt detta arbete i yttervärlden om jag ska kunna bli en riktig mystiker. Därför ska jag försöka ordna också min mat så att jag kan bli en äkta mystiker. De som resonerar så, börjar äta råkost. De vill inte mer koka sin mat. De vill bara äta råkost. Men saker och ting visar sig inte så öppet som jag här har skildrat dem utan mera beslöjat. Om någon, som är på god väg att bli mystiker på detta sätt, nu blir råkostare, någon som från början är fysiskt svag, då kommer han att göra stora framsteg. Han kommer att bli mer och mer lat, dvs mer och mer mystisk.