Hem

Grönsak Mat

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 505100, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: alv "Skogsbarn"
är en sorts Mat

En grönsak är en köksväxt som, helt eller delvis, går att äta.

Alias: grönsak och grönsaker

normal

Frukt definieras som en köttig fröbärande del av en planta medan grönsak är något där man kan äta flera delar av växten.

När det gäller frågan att särskilja vad som är en frukt och vad som är en grönsak finns det minst ett par olika definitioner.

Grönsaker är en starkt heterogen grupp som till skillnad från frukten inte har någon klar botanisk definition. Utgår man ifrån att frukten är ett moget fruktämne kan man säga att en grönsak kan vara alla andra delar av en växt.

ex rot, stamknöl, blad, bladskaft, sidoknoppar, stam, blomställning.