Hem

Träd Växt, Primärt redskap

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 387466, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
är en sorts Växt och Primärt redskap

En större form av växt som lever i hundratals år.

Alias: träd

normal

Dom flesta av oss har säkert något form av favoritträd. Ett bred moderstall som ger oss en känsla av trygghet, eller en gammal ek med uråldriga kunskaper. Jag finner det inte alls omöjligt att varenda träd har en egen karaktär som går att kommunicera med på andra plan.
Genom tiderna har det spunnits många myter och sägner till olika träd, och man har även använt delar av träd till läkande eller magiska syften, oftast har det sistnämda agerat som någon form beskydd.
Det finns även de som berättar att de kan kommunicera telepatiskt med träd, uppfatta röster eller få visioner av dessa.

Det finns en berättelse om en kvinna som kände stark vördnad för ett träd hela livet. För ett par år sedan en kall vintermorgon drog hon sig, mot alla odds och rimliga förklaringar, ut i den bitande kylan och kom fram till sitt älskade träd. Det dröjde inte länge innan hon till sin stora häpnad fick höra en ljus kvinnostämma från trädet, som lågmält och melodiskt började sjunga. Dessa toner var ovanligt vackra och sången varade ett par minuter. Sedan dess har kvinnan gått förbi trädet så gott som varje morgon utan att ha upplevt något liknande.

Att träd kunde tala, känna, lyssna och kommunicera med övriga livsformer (träd, människor etc) var en vida spridd uppfattning förr i tiden. Man ansåg även att träd som hade ett ovanligt utseende lämpade sig för olika former av magi. Bland annat trodde man att man kunde överföra sin tandvärk till vredvuxna tandvärksträd och om ett träd hade ett hål i stammen var det användbart för smörjning, tex att man drog ett barn genom hålet för att bota det från någon form av sjukdom.


normal

On the symbolism of trees

The World Tree in Mayan mythology divides and connects the sky and the underworld.

In Norse (viking) mytology, Yggdrasil, the World Tree encompasses the whole of the world. The home of the humans are in the middle, with the roots going down to the underworld and the branches reaching up to the sky.

Wikipedia mentions the World Tree in many other cultures around the globe.

Siddhartha Gautama Buddha reaches enlightenment under a great tree.

The Hindu mythology states that the ashvastha tree has its roots in heavens, and it is a tree of eternal life. (Wikipedia)

The Celtic Druids was very much into sacred trees. Especially the Oak Wood and the Holly Wood. The tree is a connection to the land and to the heaven and to the past.

The Druids believes that you can stay on touch with your ancestors if they die near a sacred tree or if you plant a tree on their grave. They will form a link to the land and to the gods.

The tree symbolsim was also brought through by Tolkien in The Lord of the Rings, in several places. The White
Tree of Gondor stood as a symbol of Gondor in the Court of the Fountain in Minas Tirith.

You can find tree symbology in Europe in alchemy and in the Cathedrals.

Another reference for the Tree of Life is the kabbala / qabala / cabbala. It is the same symbology. The tree represents the world and it connects the heaven with the underworld. It is the fate of mankind to restore the
Tree to its original glory, by re-connecting to the source.

The tree and the water / fountain are polarities. The tree is masculine and the water is feminine. Kabala talks of both the waters of the earth and the waters of the heaven.