Hem

Trädet som syndafloden dränkte Träd

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 897, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/evolution/traed.html
är en sorts Träd

Förekomsten av dessa fossil är omöjlig att förklara, om man som evolutionisterna antar, att de olika lagren har bildats vid olika tidpunkter under miljontals år.

Alias: trädet som syndafloden dränkte

normal

I många kreationistiska böcker avbildas s k polystrataträd, dvs fossila träd som står kvar lodrätt och som passerar igenom flera olika berglager. Ibland kan det röra sig om lager som enligt utvecklingslärans förespråkare skiljer i alder med flera miljoner år. Kreationisterna anser att polystrataträden motbevisar evolutionen. Sylvia Baker säger t ex:

Förekomsten av dessa fossil är omöjlig att förklara, om man som evolutionisterna antar, att de olika lagren har bildats vid olika tidpunkter under miljontals år.

I stället vill hon se en förklaring i den världsvida översvämningskatastrofen, dvs syndafloden, da mycket tjocka avlagringar bildades under mycket kort tid.

En av de märkligaste formerna av fossilbildning är förstening (petrifiering) av träd. På några håll i världen finns hela skogar av förstenade träd. Bilden visar förstenade trädstammar i Yellowstone nationalpark i Wyoming, USA.

Förstening sker i regel genom att kisel gradvis ersätter träet. Denna process kan ske i ett träd som har täckts av vulkanaska. Den kan också ske i en omgivning av vissa slags leror.

De förstenade träden är mera motstandskraftiga mot erosion än sin omgivning. De kan därför sticka upp som pelare ur berggrunden, som på bilden. Den vulkanaska som fanns i mellanrummet har eroderats bort. Sedan kan det hända att området sjunker under vattenytan i en sjö eller flod eller i havet. Därefter avlagras nya sediment, sander eller leror, i mellanrummet mellan stammarna. Resultatet kan så småningom bli trädstammar som sträcker sig genom sediment från flera olika geologiska perioder.