Hem

Alm Träd

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 523596, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Träd

Alm är ett stort träd som kan bli upp till 30 meter högt.

Alias: alm, bergalm, nordlig alm, skogsalm, sydlig skogsalm och ulmus glabra huds