Hem

Öde

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 35772, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Empeiria
är Trobart

Ödet är något som redan är förutbestämt när vi föds.

Alias: faith, slump eller öde, öde och ödet

normal

Det svenska ordet öde kommer ur fornsvenskans ödhin - beskärd, av ödet bestämd.

Betydelsen är idag densamma, något som är förutbestämt, en skickelse.
Ödestron är gammal och återfinns i många religioner.
I det gamla Grekland trodde man att även gudarna var underställda ödets makt, och att ödet bestämde följden av händelser för alla.
I nordisk mytologi är nornorna ödesgudinnor.