Hem

EhwaR Runa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474783, v2 - Status: normal.
är Runa

Urnordisk e-runa

Alias: e, eh, e-runa och hästrunan

normal

e-runan heter EhwaR, vilket betyder häst.

UTSEENDE:
e-runan består av två parallella huvudstavar och två vinklade bistavar som är fästade i huvudstavarnas översta delar, bistavarnas spets pekar nedåt. Bistavarna kan även ha formen av en rak vågrät linje och denna runvariant är vanligast under den äldsta perioden.
Runans ljudvärde är e.

normal

Eh kallas också hästrunan och handlar om inre resor och att söka sig själv. Eh är helt enkelt den magiska hästen som bär den resande in i andra världar.