Hem

Germanska runor

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 139364, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: No_Name

Den futhark som lade grunden till bl.a. den nordiska och engelska runraden.

Alias: germanska runor

normal

De germanska runorna

Runornas historia

Germanernas skrivtecken för några tusen år sedan, var runorna. Idag förbryllar dess historia oss, för var de skapades och exakt när detta gjordes, är okänt. Vissa runkännare anser att de är lika gamla som syndafloden, andra daterar dem till bronsåldern omkring 1500 f.Kr. Dock finns det inga arkeologiska bevis för runornas existens till efter Kristi födelse. En del experter på området tror att runraden har ett latinskt ursprung, det finns teorier som motsträvar detta, romerska alfabetet och runraden är inte uppbyggd på samma sätt.

I och med att germanerna var ett folk som förflyttade sig ofta, spred sig sedan runorna norr och västerut. I Norden blev de dock utbytta mot den nordiska runraden och dess gudar efter hand.

Uppkomst enligt mytologin

Enligt mytologin i Norden var det guden och jätten Mimer som först fick runornas visdom. Det var i begynnelsen när Mimer drack ur ”Den skapande visdomens källa” och blev dess vakt. Denna källa låg i en del av Undervärlden, kallat Hel och fick senare namnet Mimers rike.

Asaguden Oden (Mimer var hans morfar) blev mycket intresserad av denna källa som ung, han ville få kraft att besegra de onda makterna. Mimer ville inte detta, men sa att om han visade sig värdig skulle han få hans tillåtelse. Oden blev då hängd uppochned i världsträdet Yggdrasil. Där hängde han utan mat och dryck i nio dygn över ”Den skapande visdomens källa” och då skedde det en sorts på nytt födelse. Efter detta fick han dricka ur källan, han såg då runornas betydelse och Mimer lärde även honom de nio runosångerna. De kallas fimbulasånger (galder), trollsånger med välgörande krafter.

Oden i sin tur, skickade den helige eldens gud, Heimdall, till människornas boning (Midgård) för att lära dem konsten att läsa runor.

Runornas dåtida funktion

De flesta forskare och arkeologer står fast vid att runorna utvecklades för att användas som ett vanligt alfabet, men det finns bevis för att de även användes till magiska ändamål. Ett exempel på detta är alla de runstenar som en förbannelse blivit inristad på, det ska drabba dem som av någon anledning vandaliserar denna runsten.

Germanerna använde sina tjugofyra runor till mycket mer än ett vanligt alfabet, de symboliserade naturkrafter och företeelser. De hade många funktions områden:

· skapa bättre väder

· bota sjukdomar

· få de döda att uppstå

Man kunde hitta runorna på det mesta, allt från smycken, vapen och dryckeskrus, till båtar och boningshus.

Runornas betydelser

Runa betyder hemlighet och viskning. Runraden kallas Futhark efter de fem första runorna. Den tjugofyra långa germanska runraden är uppdelad i tre ätter, Frejas ätt, Hagals ätt och Tyrs ätt. Dessa tre ätter består av åtta runor i vardera. Den lodräta sidan på runan kallas stav, för att den liknar en sådan och en runa består av en huvudstav och flera bistavar. Trä var det mest vanliga att rista runor på och då skars huvudstaven vinkelrätt mot träets ådror och bistavarna snett från den. På detta sätt undvek man att skårorna skulle svälla upp om träet skulle bli blött.

De tjugofyra runorna

FEHU

Detta är F-runan och den betyder fä. Kreatur var dåtidens folks förmögenhet, därför står den för både yttre som inre rikedom. Fehu varnar oss för att se för materiellt på tillvaron och nu har denna runas budskap blivit viktigare än någonsin när makt och pengar sätts före hälsa, frihet och gemenskap.

URUZ

U-runan symboliserar vildoxen och otämjd maskulin energi. Tolkas som en ny gryning och nytt liv. Betraktas som ett tecken för initiativrikedom, andlig styrka och rå individualism. Den negativa sidan hos Uruz är dess motstånd när det gäller förverkliganden och utveckling.

THURISAZ

Thurisaz betyder jätte eller monster. Från jättesläktet i mytologin kommer vidunder som Midgårdsormen från de nordiska gudasagorna. Denna runa har en skrämmande kraft och visdom. Den är brutal och skoningslös när det gäller att bekämpa och döda för att det goda ska segra. Alltså, Thurisaz kraft är inte ond i grund och botten, den är bara nödvändig i världar där gott och ont existerar. Vissa tolkar att denna runas betydelse av monster kommer från de kristna, de önskar inte försvar och kamp mot det onda. Därför såg de germanernas gudar som demoner.

ANSUZ

A-runan som står för visdom, kunskap och kommunikation. Ansuz symboliserar visdomen människorna får av de gudar och det på magisk väg, genom exempel clairvoyance (syner).

RAIDHO

Denna R-runa betyder rida, vagn och hjul. Symbolen för Raidho, är de vagnar som blev dragna av hästar flera tusen år tillbaka bland de germanska folken. Dess budskap är att den som vill ha visdom måste vara beredd att få ny erfarenhet genom förflyttningar.

KENAZ

Kenaz som är K-runan, betyder sår och eld. Troligen var dess syfte att symbolisera kraften i materiell och andlig eld. Elden är den maskulina energin och rituella eldar vid firandet av solståndet hör ihop med Kenaz.

GIFU

Gifu eller G-runan, som den heter, betyder gåva. Denna gåva kan inte bara vara en present, utan även en talang, en vänskap eller en lyckad dag. Gifu kan även vara ett offer, att utsätta sig själv för något för att hjälpa någon annan.

I den nordgermanska traditionen var gåvor av stor betydelse. Man värderades efter antal gåvor man gav till andra och det var en ära att bjuda en främling på mat och husrum.

WUNJA

Runan W heter Wunja och betyder glädje. Lycka var viktig för de forntida folken och denna runa står för både glädje och livskraft. Wunja kan ge den deprimerade personen glädjens aura att framträda igen. Insikten den ger oss är att allt omkring oss ständigt förändras och att sorgerna bleknar bort med tiden. För efter den mörka vintern kommer alltid en ny vår.

HAGAL

Hagal, som betyder hagel, är de oförutsedda naturkrafternas symbol. H-runan står för oväntade händelser som brutalt kan hindra ens planer. Det kan gälla allt från vardagssaker till moraliska ting som exempel religion. Budskapet denna runa ger oss är att förändring ofta är nödvändigt, vi lär oss även saker av de mest sorgsna händelser. Hagal slår till när vi minst anar det och ibland kan vi inte återhämta oss.

NAUDIZ

Naudiz är en symbol för ödet och därför är den mycket stark. N-runan kan gripa in i vårat öde när något negativt ska hända. Naudiz betyder nöd och kräver uppoffringar för att utveckla vårat medvetande. I den germanska tron är vårat öde bestämt då vi föds och det är bara att acceptera det.

ISAZ

Denna runa betyder is och står för försening och avvaktan. Germanerna använde I-runan vid kontroll eller hypnos. Ett exempel är att en jägare hypnotiserar djur, så att de stelnar så de inte kan fly.

JERA

J-runan är årsrunan och den symboliserar naturens gång. Denna naturliga kraft går inte att påverka och detta gäller på både det materiella och andliga planet. Onda eller goda handlingar resulterar i långa efterverkningar.

PERDHRA

P-runan betyder jord och sten, symboliserar alla mineraler i jorden. Perdhra ger oss budskap om att alla kan gömma på dolda talanger och att även de sämsta talangerna kan förädlas. Vi måste utvecklas för att finna vårat rätta jag.

EIHWAZ

Eihwas, e-runan, betyder idegran och är växtrikets egen runa. Idegranen var för det forntida folket i Skandinavien ett viktigt träslag, bland annat skar man runor i det och pilbågar gjordes av det sega träet. Världsträdet Yggdrasil som Oden hängde i för att få runornas vishet, tros ha varit en idegran.

Eftersom idegranen ofta planteras på kyrkogårdar, förknippas Eihwas som dödens runa. Runans form kan liknas vid vassa svärd eller spjut. Denna runa symboliserar beskydd, men även radikal förändring, denna förändring kan vara döden.

ALGIZ

Z-runan betyder älg. Algiz är en mycket stark skyddsruna. Runan kan liknas med en utsträckt hand, en germansk gest för att hålla allt ont borta. Algiz är en varning för inkräktare och skyddar ägaren från skador. Den är även de vilda djurens runa, den får dem att vandra i harmoni på vår jord.

SIGIL

Denna runa representerar bokstaven S, den är solens och segerns runa. Sigil står för god hälsa, men varnar oss för självgodhet. I den mytologiska aspekten är denna runa förknippad med ljusalverna och asaguden Balder, som den maskulina energin i solen. Värme och kärlek i vårdagarna är vad Sigil har att erbjuda oss.

TIWAZ

Tiwaz, germanerna urgud (Tyr i Norden) har blivit tilldelad en egen runa och T är dess bokstav. Runan symboliserar djärvhet, seger och trofasthet, detta var en symbol för germanernas andliga soldater. Tiwaz ristades på svärd och spjut, därför är runas likhet med dem ganska slående.

BIORK

B- runan kan liknas vid en kvinnas bröst och denna runa är en symbol för fruktbarhet och barnafödelse. Biorks budskap är att man inte ska vara hård mot sin omgivning eller värdera en levande varelse efter dess utseende. Även det mest skrämmande utseendet kan gömma på en otrolig inre skönhet. Den här runan tillhör kvinnan och representerar framför allt hennes lycka.

EHWAZ

Liksom Eihwaz, är Ehwaz bokstaven E:s runa. Ehwas betyder häst och står för förflyttningar. Den symboliserar Odens häst, Sleipner, med sina åtta ben och som bär shamanerna i en rasande fart till andra världar.

MANNAZ

Människans runa Mannaz, m-runan, står för beroendet av gemenskap mellan människor. På germanernas tid, var lojalitet i ätten viktigare än allt annat, att få dö för den var en ära och lycka.

Mannaz symboliserar utvecklandet av ens personlighet och är de visas runa. I mytologin var det Midgård (människornas boning) den representerade.

LAGAZ

L-runan Lagaz betyder vatten. För ett par tusen år sedan var vattenledernas betydelse stor för de flesta på grund av möjligheten till förflyttning. Lagaz står för tankefärder och kunskapen om clairvoyance. Av denna runa får man sin psykiska kraft tillbaka, undermedveten intuition och estetisk inspiration. Lagaz har en enorm energi att ge.

INGWAZ

I-runan Ingwaz är guden Ings egen runa, i Norden fick han senare namnet Frej och är fruktbarhetens gud. Denna runa symboliserar det förlopp som fullbordats och samtidigt betyder det att något nytt startar. Budskapet runan ger oss är att dela med oss till andra och ta vara på det vi redan har. Ingwaz är en positiv runa och hjälper till att fullborda livet på bästa sätt.

DAGAZ

D-runan är gryningens och den nya dagens runa (betyder dag) och symboliserar sommarsolståndet. Runan Dagaz står för en total personlig förändring , en
U-sväng. För vissa kan denna radikala förändring vara så stor att man inte kan fortsätta att leva sitt liv som man tidigare gjort. Förändringen kommer inte helt oväntat och den leder alltid till något gott.

OTHALA

O-runan betyder ärvt land. Othala är en symbol för gården och ätten. För germanerna var det viktigt att ätten levde i harmoni, välstånd och att traditionerna levde vidare. Budskapet Othala ger oss är att det är dags att bryta våra gamla mönster och gå vidare.

Runorna idag

Skillnaden från det latinska alfabetet idag och runraden är stor, den största skillnaden är att den inte används som ett skrivspråk längre. De används endast av runkastare (runmagiker) och de som tyder dem. De som kallar sig runkastare spår oftast i runorna och det finns egentligen inte ett korrekt sätt att göra detta på. Man får helt enkelt hitta sitt eget, men samtidigt ta med de olika betydelserna runorna har.

För att få se runor idag, kan man besöka de ställen där en runsten blivit rest för några tusen år sedan. I Europa finns det närmare 5 500 runstenar och i Sverige är Uppland det tätaste området med runstenar, 21 % av dem finns där. De berättar om stordåd, den fornnordiska mytologin och kända personer under den här perioden. Många har idag inte vetskapen om den fornnordiska historien och kan därför inte förstå innehållet i runtexterna. Runtexterna på stenarna är också skrivna på urnordiska eller runsvenska.

Diskussion

Runorna var för germanerna något mycket viktigt, de var av större betydelse än vad vårat alfabet är idag. För dem var det inte bara ett sätt att kommunicera på, de var bot mot sjukdomar och deras ro var bunden till dessa runor. Det vore som att blanda vårt alfabet med medicin och Bibeln (eller någon annan religiös skrift). Hur skulle världen sett ut idag om det vore på det viset?

Det är synd att så mycket historia gått förlorad för att det mesta ristades på trä och att runorna blev förbjudna som skrivtecken. De katolska prästerna måste varit rädda för den makt runorna hade på folket och ett förbud var det enda sättet att få dem ur vägen.

Runorna har under årens lopp blivit smutskastade och använts som symboler för det onda. Under andra världskriget användes ett hakkors som en symbol för Hitlers nazism. Ett hakkors, som är en runa, dess betydelse är inte främlingsfientlighet, den står för livskraft och beskydd. Vad var Hitler rädd för, eftersom han behövde ett sådant starkt beskydd?

I norden har Tors hammare blivit en symbol för främlingsfientlighet och bärs av skinnskallar. De båda runorna Thurisaz och Tiwaz är två symboler för Tors och hans hammare. De förknippas nu med ondska, vilket de inte alls är rätt bild utav dom.

De slutsatser jag själv kan dra är att runorna inte alls är något hokus pokus, de har ett budskap och deras syfte är inte ont. Alla som vill uppnå någon sorts makt tar en symbol för kraft och gör den till deras egen och smutskastar den. Tror de verkligen att dessa kraftfulla tecken på något vis skulle tjäna det onda när de skapades för att bekämpa det?