Hem

Jara Runa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474768, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: HellAmonRa
är Runa

Urnordisk j-runa

Alias: j, jara och årsväxtrunan

normal

j-runan heter -jara, vilket betyder år, årsväxt.

UTSEENDE:
j-runan består av ett dubbelt par av två vinklade bistavar som gatar mot varandra. De båda vinklade bistavarna är öppna och vidrör inte varandra. De båda bistavarna är dessutom placerade så att de överlappar varandra. Denna svävande runa saknar huvudstav och är därför mindre än de andra runorna. Runan kan ha böjda vistavar och består då av två halvcirklar. Runan kan vriddas 90 grader runt sin mittaxel.

Runans ljudvärde är j.

normal

Jara i spådom

Den står för årsväxt. Den berättar om att du inte kan skörda om du inte sår samtidigt som du kan skörda riktigt fint om du sått.
Den handlar även om det manliga och kvinnliga som giftermålet mellan Frej och Freja. Och i och med det så handlar den även om sexualiteten med fruktbarheten.