Hem

IsaR Runa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 162703, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Buffsis
är Runa

Urnordisk i-runa

Alias: i, i-runa, isaz och isrunan

normal

i-runan är en av de få runor som inte ändrat utseende under runreformen då 24 runor blir till 16. Den ser dessutom lika ut oavsett var man kommer. Runan består av endast en huvudstav och saknar bistavar. Runans hade ett ljudvärde i de urnordiska runorna som lät ”i”, medan i de vikingatida runorna även kunde låta som ”j”, ”e”, ”ä”.
i-runans namn är isaR som betyder ”is”.
Runan kan även heta isaz eller is.
Wulfilas gotiska bokstavsnamn iiz.
i-runan förekom i eutruskernas alfabet.
Enligt Atrid Grimsson i boken Runmagi och Shamanism så uttalas denna runa Iss.
i-runan tillhör Hagals ätt.

normal

Iss i spådom

Som namnet antyder så har den med is att göra.
Denna talar om vila, tillbakadragande. Möjlighet ensamhet.
Man kan säga att runan har med Nifelheim att göra. Som tillsamma med Muspelllheim skapade världen.
Tänk även på skönheten i isen och styrkan vilan kan ge.
En viktig aspekt av Iss är stillhet.