Hem

Alfabet Klass

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 105761, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
är en sorts Klass

De tecken som utgör den skriftliga delen av världens språk.

Alias: alfabet

normal

alfabet (lat. alphabe´tum, grek. alpha´b\tos, av a´lpha 'a' och b\´ta 'b', de två första bokstavsnamnen i det grekiska alfabetet), skrivtecken vilka i en viss ordning återger språkljuden i ett språk. Historiskt är alfabetet slutresultatet av skriftens utveckling till återgivning av talet.

I varje språk byggs orden upp av ett begränsat antal språkljud, fonem. I princip är ett alfabet ett skrivsystem där varje fonem har sitt särskilda tecken. I verkligheten finner vi sällan eller aldrig denna fullständiga överensstämmelse. Detta beror först och främst på att varje språk har sitt eget fonemsystem, medan alfabetet ärvs från ett språkområde till ett annat. Ljud som finns i ett språk finns inte i ett annat (engelskans läspljud, skrivet th, finns inte i svenskan), och ljud vilka räknas som två fonem i ena språket kan räknas som ett enda i det andra. I det internationella fonetiska alfabetet, som försöker återge alla förekommande språkljud i alla språk, finns därför mängder av tecken.