Hem

ThurisaR Runa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 162715, v3 - Status: normal.
är Runa

Urnordisk th-runa

Alias: phurs, th, thorn, th-runa, thurisaz, thurs, thyth och trollrunan

normal

th-runan är en av de få runor som inte ändrat utseende under runreformen då 24 runor blir till 16. Runan består av en huvudstav och två vinklade bistavar där den gapande delen är fäst vid huvudstavens mitt. Bistavarna kan vara böjda och bildar då en halvcirkel tillsammans. Runan hade ett ljudvärde i de urnordiska runorna som lät ”th” och användes på samma sätt som i engelskans ”think”, dvs tonlöst ”th”, medan i de vikingatida runorna även kunde låta som ”p”, ”th”, ”dh”.
th-runans namn är thurisaR som betyder ”thurs”, ”jätte”, ”troll”.
Runan kan även heta thurisaz, thorn, purs eller phurs.
Wulfilas gotiska bokstavsnamn thyth.
I det Anglo-friska runsystemet heter denna runa dorn (med islänskt d) och betyder ”torn”, ”tagg”, ”törnbuske”.
Enligt Atrid Grimsson i boken Runmagi och Shamanism så uttalas denna runa Thurs.
th-runan till hör Freys ätt.

normal

Thurs i spådom

Thurs representerar jättarnas släkte och står för förstörelse, kaos, rädsla, ondska och våra mörka sidor. Man kan vinna mycket kraft ur denna runa, men man måste vara beredd på att offra något.
Denna runa står även för Tor och som sådan så står den för skydd.

normal

Jag skulle inte hålla med om att thurs står för guden Tor, utan snarare Ymer av jättarnas släkte. Denna runa har en stark utrensande kraft, men precis som en jätte har den svårt att gå försiktigt fram. Här handlar det om stora kliv med stora fötter, därför kan denna runas kraft ofta tolkas nedativt.