Hem

Hebreiska alfabetet Bokstav, Alfabet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 153074, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Michael the Mystic
är en sorts Bokstav och Alfabet

Skrivtecken för hebreiska språket.Varje hebreisk bokstav är en symbolisk återgivning av en kosmisk princip och har en speciell betydelse och ett talvärde.

Alias: hebreiskt alfabet

Alef
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven A. Betyder Oxe.
Bet
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven B. Betyder hus.
Gimel
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven G. Betyder kamel.
Dalet
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven D. Betyder dörr.
Heh
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven H. Betyder fönster.
Vav
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven V. Betyder spik.
Zayin
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven Z. Betyder svärd.
Chet
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven Ch. Betyder staket.
Tet
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven T. Betyder orm.
Yod
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven I eller Y. Betyder hand.
Kaf
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven K. Betyder handflata.
Lamed
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven L. Betyder pikstav.
Mem
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven M. Betyder vatten.
Nun
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven N. Betyder fisk.
Samek
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven S. Betyder stöd.
Ayin
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven O. Betyder öga.
Pe
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven P. Betyder mun.
Tzade
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven Tz. Betyder fiskekrok.
Qof
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven Q. Betyder nacke.
Resh
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven R. Betyder huvud.
Shin
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven Sh. Betyder tand.
Tav
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven T. Betyder kors.
Kaf sofit
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven K, i slutet av ett ord.
Mem sofit
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven M, i slutet av ett ord.
Nun sofit
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven N, i slutet av ett ord.
Pe sofit
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven P, i slutet av ett ord.
Tzade sofit
Hebreiska alfabetet
Hebreiska bokstaven Tz, i slutet av ett ord.
normal

Hebreisk skrift skrivs från höger till vänster. Bokstäverna i det hebreiska alfabetet används även för att skriva tal.

Alfabetet består av tre moderbokstäver, sju dubbla bokstäver och tolv enkla bokstäver. De tre moderbokstäverna representerar tre klasser som bokstäverna kan delas upp i, nämligen stumma (mem), sibilanter (shin) och aspirater (alef). De sju dubbla bokstäverna har två ljud; ett hårt och ett mjukt. Denna uppdelning är historisk / kabbalistisk. Uttalsreglerna i modern hebreiska har förändrats.

Några av tecknen ser annorlunda ut när de avslutar ett ord.


BokstavUttalNamnBetydelseTal
AlefAAlefOxe1
BetBBetHus2
GimelGGimelKamel3
DaletDDaletDörr4
HeHHeFönster5
VavVVavSpik6
ZayinZZayinSvärd7
ChetChChetStaket8
TetTTetOrm9
YodI,YYodHand10
KafKKafHandflata20
LamedLLamedPikstav30
MemMMemVatten40
NunNNunFisk50
SamekSSamekStöd60
AyinOAyinÖga70
PePPeMun80
TzadeTzTzadeFiskekrok90
QofQQofNacke100
ReshRReshHuvud200
ShinShShinTand300
TavTTavKors400
Kaf sofitKKaf sofitHandflata500
Mem sofitMMem sofitVatten600
Nun sofitNNun sofitFisk700
Pe sofitPPe sofitMun800
Tzade sofitTzTzade sofitFiskekrok900

De dubbla bokstäverna korresponderar till de sju planeterna och de tolv enkla bokstäverna till de tolv stjärntecknen. Korrespondenserna är dock olika i olika system.