Hem

Adolf Hitler Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 150780, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: CarpeNoctem
är Person

Adolf Hitler var ledaren för Nazi-Tyskland vid andra världskriget. Hans besatthet av ockultism demonstreras av hans ivriga jakt efter 'den helige graal' och 'den heliga lansen'.

Alias: hitler, adolf

normal

Adolf Hitler

Adolf Hitler, vem var han egentligen? Var han bara en ”galning” som ville utrota alla judar och alla andra som inte var arier, eller var han även något annat? Något mindre ”hemskt” som ibland även kunde vara vänligt? Varför var han egentligen som han var? Berodde det på hans barndom? Frågorna är många, men svaren är få, vem var Adolf Hitler egentligen? Var han en människa som bara vaknade upp en dag och sa ”idag ska jag försöka bli herre över Tyskland, sen ska jag utrota alla som inte är arier och ta över världen”, han var ju inte en ”riktig” arie själv, de skulle ju vara blonda enligt hans egna tankar, men han hade svart hår och svart mustasch. Så, vem var Adolf Hitler egentligen? Var han allt det som media menade och menar även idag, eller var han något annat? Det som är mest intressant är hans politiska bana och hur han tänkte inom politiken.

Citat av Adolf Hitler

Det är tur för härskare att människor inte tänker.

Min pedagogik är hård. Svagheten måste hamras bort. I mina ordensborgar ska det växa upp en ungdom som världen kommer att frukta. Jag vill en våldsam, befallande, oförfärad, grym ungdom. Sådan måste ungdomen vara. Smärtor måste den uthärda. Det får inte finnas något svagt och ömsint i den. Ur dessa ögon ska det fria, härliga rovdjuret blixtra fram. Stark och skön ska min ungdom vara ... Då kan jag skapa något nytt.


normal

Adolfs far

Den 7 juni 1837 föddes Alois Schicklgruber av pigan Maria Anna Schickgruber, hon var ogift och det skrevs in i församlingens födelsebok, inte ens sen när Maria gifte sig med Johann Georg Hiedler skrevs det in att han var far till Alois, istället gavs Alois bort till Johanns bror Johann Nepomuk Hüttler från Spital, antagligen gjorde hon detta eftersom att hon var rädd att hon inte skulle kunna ge barnet vad det behövde. En teori om vem som är far till Alois är att det antingen är Johann Georg Hiedler eller hans bror Johann Nepomuk Hüttler, en tredje möjlighet som kommer från Hitlers närmaste omgivningar säger att fadern skulle vara en jude från Graz vid namn Frankenberger som Maria skulle ha jobbat för när hon blev gravid. Senare fördes det in i dopboken att Johann Nepomuk Hüttler var far till Alois och detta ledde till att från och med januari 1877 existerade Alois Schicklgruber inte längre utan han hette numera Alois Hüttler vilket senare blev Alois Hitler. Initiativet till namnbytet kom troligtvis från Johann Nepomuk Hüttler som såg en chans att bevara sitt eget namn genom fostersonen då han inte hade någon fru som kunde ge honom några egna barn. Skälet till att Johann såg möjligheten till att få sitt namn att leva vidare genom fostersonen tros vara stolthet över honom, Alois hade precis blivit befordrad igen och gift sig, han hade nu kommit högre upp än någon annan Hüttler eller Hiedler någonsin gjort förut. Tillslut blev Alois tulltjänsteman inom den högsta löneklassen som han kunde nå med sin utbildning, han framträdde gärna vid offentliga tillfällen som representant för överheten och var mycket noga med att folk tilltalade honom med rätt titel. Maria Schicklgruber fick bidrag av juden Graz i 14 år efter det att Alois hade fötts.

normal

Barndomen

Den 20 april 1889 föds Adolf Hitler i Braunau i Österrike. Enligt hans syster Paula agade hans far honom varje dag för att banka ur honom alla busstreck och få honom att senare jobba för staten, men alla försök till detta misslyckades. Om de tider Jetzinger har angett för när Adolf blev agad som mest av sin far betyder det att han inte bara blev agad som när han började närma sig tonåren utan även långt innan det, en del tyder på att det kan ha börjat innan han hade fyllt fyra år.

normal

Politikern

Hitler hann med mycket under den tiden han levde från år 1933 var han rikskansler och från 1934 var han statschef. År 1918 får Adolf order av armén att övervaka en samling radikal-nationalistiska partier. I september 1919 övervakar han ett möte i Deutsche Arbeiterpartei, DAP, och bestämmer sig direkt för att bli medlem i partiet, ett tag senare blir han även invald i ledningen för partiet och får ansvar för offentlighetsarbetet och all propaganda, han gör snabbt karriär inom partiet och inom hela politiken. Från och med år 1920 består Adolfs liv nästan bara av politik. I februari byter DAP namn till nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP. Adolf skriver det partipolitiska programmet (http://www.hitler.org/writings/programme/) för NSDAP som innehåller 25 punkter och 1921 erkänns han som obestridd ledare. Från slutet av 1921 omtalas Adolf som Führer och under hans ledning växer partiet inom den bayerska politiken.

8-9 november försökte Adolf komma till makten genom en kupp, mest känd som ölkällarkuppen, men detta försök misslyckades och polisen stoppade nazisternas marsch genom München. Vid ölkällarkuppen dödades 16 nazister, Adolf blev lätt sårad och anhölls samt NSDAP förbjöds. I februari 1924 anklagades Adolf för högförräderi och dömdes till fem års fängelse. Under sin tid i fängelse skriver Adolf den mest kända skrift han någonsin kommer att skriva, sin autobiografi, Mein Kampf (http://www.hitler.org/writings/Mein_Kampf/), som handlar om hans liv och uppgörelse med den tyska politiken. I Mein Kampf presenterar Adolf en världsåskådning som är baserad på nationalism och antisemitism.

Adolf var vid anhållandet fortfarande Österrikisk medborgare men utvisades inte, han satt heller inte hela sitt straff utan släpptes den 20 december 1924. Efter det att han hade släppts återskapade han NSDAP efter det att han hade avgivit ett löfte om legalitet, med andra ord hade han lovat att föra politik på författningens grund. Adolf erhåller snabbt talarförbud i stora delar av Tyskland, förlorar sitt Österrikiska medborgarskap och blir statslös. Han samlade den splittrade nationalsocialistiska rörelsen och blir än en gång ledare för NSDAP som han leder enligt den militärliknande ”Führerprincipen”.
Runt den här tiden görs NSDAP landstäckande men detta spelar ingen roll under Weimarrepublikens år eftersom att den är så stabil. 1929 genomför NSDAP en kampanj mot Youngplanen och får då ett genombrott, Adolf och nazisterna blir kända för den vanlige tysken. I det radikalt nationella temat hade nazisterna en paroll som fungerade som minsta gemensamma nämnare och samlade stora delar av den tyska befolkningen bakom sig. Under den tyska ekonomiska och politiska krisen som var 1929 växte antalet anhängare till nazisterna.

1930 blev NSDAP näst störst i valet och 1932 blev dom störst. 1932 blev Adolf även tysk medborgare och ställde upp i rikspresidentvalet men han kom tvåa efter Hindenburg. 30 januari 1933 installeras Adolf Hitler som rikskansler eftersom att NSDAP kom till makten genom en koalition med borgerligt nationella grupper, men Adolf hade klargjort att nazisterna inte tänkte dela makten med någon så tillsammans med Göring såg Adolf till att de borgerliga partierna inte fick någon makt alls. Genom riksdagsbrandsförordningen införde man undantagstillstånd och med hjälp av fullmaktslagen från 24 mars fick Adolf makt att skriva egna lagar och bygga upp sin nazistiska diktatur. I augusti samma år dör Hindenburg och Adolf tar över hans plats och börjar kalla sig för ”Führer und Reichkanzler” (ledare och rikskansler), men han kallar sig mest för Führer. Nu hade Adolf Tyskland i sina händer. Under hans makt förenade man staten och partiet och byggde upp en ”Führerstaat”. Denna stat var utan författning, Hitlers ord var lag och ingen trotsade det, trotsade man Hitlers ord kunde det sluta med att man dog. Det fanns inget som inskränkte Adolfs makt i dåtidens Tyskland, ingenting fanns som gav någon rätt att kontrollera eller avsätta honom. Adolf var nazitysklands integrerande kraft och detta var han bland annat med hjälp av ”Führermyten” som baserades på hans stora popularitet. En del av besluten delegerade Adolf till andra, bland annat inrikespolitiken, men utrikespolitiken och senare även krigspolitiken tog Adolf hand om själv.

Adolf hade som mål att ”befria” Tyskland och återinföra ett Stortyskland. 1935 återinfördes allmän värnplikt och 1936 remilitariserade man Rhenlandet, detta stred mot de överenskommelser man gjort vid Versaillesfreden. 1938 införlivade Adolf Österrike och det sudettyska området och skapade genom detta ett Stortyskland på en rasmässig grundvall. Enligt Adolf hade Tyskland ett behov av ”Lebensraum” (”livsrum”) för att kunna klara sig som stormakt. Detta ”Lebensraum” kunde man enligt Adolf endast få genom erövringar.

normal

Fältherren

I februari 1938 tar Adolf själv över kommandot över krigsmakten. Adolf ville ha krig och det skulle han också få eftersom att hans vilja var lag i dåtidens Tyskland. Enligt Adolf hade första världskriget bara varit första akten i ett drama som han tänkte avsluta med ännu ett krig, men den här gången, hade han bestämt, skulle Tyskland vinna. För att förbereda sig inför det planerade anfallet mot Polen ingick Adolf den 23 augusti 1939 i en icke-angreppspakt med Sovjetunionen. 1 september 1939 drog Adolf på sig den gråa soldatuniformen och ledde trupperna in i Polen, efter detta var han fältherren som ledde sina trupper från sitt ”Führerhauptquartier” ute vid slagfältet. Genom blixtaktioner erövrade man snabbt Polen (som man sedan delade med Sovjetunionen), Danmark, Norge, Nederländerna och Belgien samt att man besegrade Frankrike. I september 1940 ger Adolf upp planerna på att angripa Storbritannien eftersom att förlusterna skulle bli för stora pågrund av deras placering ute i havet. Innan han beordrar att man ska anfalla Sovjetunionen (som var den 22 juni 1941) lägger han stora delar av Balkan under sig. Kriget som Adolf förde mot Sovjetunionen var mest för att utrota den ”judiska bolsjevismen”. Hösten och vintern 1941 är slutet för angreppet mot Sovjetunionen då Adolf trodde att han skulle kunna övermanna sin fiende snabbt och därför inte hade utrustat soldaterna med vinterkläder, detta resulterade i att de inte klarade vintern så bra.
Efter misslyckandet i Sovjetunionen tog Adolf över det operativa ledningen. Efter detta blev Adolf mer och mer fanatisk och gjorde ett antal felaktiga beslut som fick följder som var hemska för Tyskland. En liten tid efter juni 1941 gav Adolf order om ”Endlösung” (”den slutliga lösningen”) som helt enkelt var att bygga stora koncentrations- och förintelseläger i Polen för att mörda alla judar i Europa, även zigenarna omfattades av detta. Efter 1941 visade sig Adolf nästan aldrig offentligt. Goebbels lanserade bilden av Führern som offrade sig för sitt land vid fronten.

Den 20 juli 1944 överlever Adolf ett attentat som sker i högkvarteret Wolfsschanze och hämnas detta genom att avrätta en stor mängd officerare som var inblandade i sammansvärjningen bakom attentatet.
I mars 1945 utfärdar Adolf Nero-ordern som säger att Tyskland ska förstöras eftersom att ”det tyska folket hade inte visat sig uppgiften vuxen”. Den 29 april ger Adolf upp och tillsätter testamentariskt marinchefen Dönitz som sin efterträdare. Samtidigt som han gör detta gifter han sig med Eva Braun och båda dessa begår självmord i Hitlerbunkern när ryssarna närmar sig den 30 april. Efter sig lämnade Adolf Hitler ett Tyskland i fysisk och moralisk ruin.

normal

Personer i Adolfs närhet

Eva Hitler – född Braun, Adolfs Hitlers fru.
Traudl Junge - Adolf Hitlers privatsekreterare
Hermann Göring – ”Reichsmarschall” som byggde upp det tyska flygvapnet.
Heinrich Himmler – ledde SS och var högste chefen för alla koncentrationsläger.
Joseph Goebbels- propagandaminister och personlig vän till Adolf Hitler
Reinhard Heydrich – chefen för rikets säkerhet och genom detta ansvarig för Gestapo, SD och säkerhetsdelen av SS.
Adolf Eichman – SS officer och chef för Gestapos avdelning för omhändertagande av judar.
Albert Speer - arkitekt och rustningsminister för Nazityskland under krigstiden

normal

Källor

Mein Kampf – http://www.hitler.org/writings/Mein_Kampf/
The Hitler Museum – http://www.hitler.org
Alice Miller – I begynnelsen var uppfostran
Nationalencyklopedin band 9