Hem

Myling Dödsväsen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 106476, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: ugly
är en sorts Dödsväsen

Gengångare av ett mördat, odöpt barn eller ett barn vars nedkomst modern försökt dölja för omvärlden genom att gömma det.

Alias: myrða, myrding, mörda, mörding och mördunge

normal

Myling kommer från ordet myring. som betyder mördad. Mylingar är helt enkelt spöken efter odöpta barn som mördats i lönn av sina mödrar. Det sägs att det inte finns en norrländsk myr utan myling.

Mylingarna håller till på och runt den plats deras lik blivit gömda. T.ex myrar, uthus, dyngstäder, stenrösen och skogsbackar. Härifrån kan man tydligt höra hjärtskärande barnskrik och hulkande gråt.

Hjälpa en myling. Ofta ber det odöpta barnet om hjälp. Ibland ropar det:

Ge mig ett namn!

Om man då säger:

Du får ta mitt. Jag heter NN!

Så tackar mylingen och försvinner för alltid. I andra fall kan det hjälpa att föra hans kvarlevor till kyrkogården och begrava dem i vigd jord.