Hem

Älvor, vättar och andra väsen Bok

En bok om gammal folktro

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1019, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/aelvor_vaettar_och_andra_vaesen.html
är Bok
Behandlar M, Vittra, Myling, Folktro och Älvor
sidantal 184
Av Ebbe Schön
Publicerad av Rabén & Sjögren

En bok om gammal folktro

Alias: älvor, vättar och andra väsen

normal
Omfång18x25 cm

normal

Baksidan

Alla vet vi hur älvor, tomtar och troll ser ut. Men vad är vättar, vittror, mylingar och lyktgubbar?

En som verkligen kan berätta om alla folktrons väsen är chefen för Nordiska museets folkminnessamling, Ebbe Schön. Själv har han såsom uppvuxen på en spökgård personligen upplevt den gamla folktron och utifrån sin verksamhet på Nordiska museet kunnat ta del av de rika samlingarna där och såsom få kunnat återberätta alla de spännande berättelser som finns. Det har inte bara blivit talande beskrivningar av folktrons alla fascinerande väsen utan författaren förklarar också den roll som de spelat i människornas fantasi och vardagsliv.

Berättelserna om folktrons väsen är ett andligt kulturarv som inte får glömmas bort. Med denna bok har Ebbe Schön givit oss en utmärkt möjlighet att leva oss in i våra förfäders fantasivärld.


normal

Innehåll

 • På det okändas tröskel
 • Ingen ro i graven
 • Den odöpte ropar
 • Fem daler för gårdskarln
 • De små under golvplankorna
 • De fagra flickorna på ängen
 • Fula troll - och vackra
 • Storväxta dumbommar
 • Irrande, farande bloss
 • Den gutniske skojarn
 • Den lockande skogskvinnan
 • Förförerskan från de blå djupen
 • Pigtjusaren med fiolen
 • Fäbodarnas osynliga folk
 • Skattväktarn med eld i strupen
 • Springa tasse i skogen
 • Nätternas plågoande
 • Flyga på käpp och kvast
 • Han med bockfoten
 • De gamla gudarna
 • Källor och litteratur
 • Register