Hem

Häxorna i Berwick Legend

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 520154, v3 - Status: normal.
är Legend

det är en legend

Alias: agnes sampson, berwick, gilly duncan, graven, häxorna i berwick, jakobvi och kolet

normal

hösten år 1590 samlades häxor i en ödekyrka inte långt ifrån nordsjöns kust för att tillsammans utföra en faslig ritual. Ritualens syfte var att få kontroll över naturkrafterna och skapa en storm som skulle göra om historien. Ett annat syfte var att sänka ett skepp som var på väg från danmark till skottland. I skeppet fanns hans majestät Jakob VI av skottland och hans brud.

Häxorna tog en svart katt och döpte djuret i kyrkan. Sedan drog de det stackars djuret fram och tillbaka över en eldstad 7 gånger. De grävde upp en nyligen avliden mans grav och skar av mannens händer och fötter och fäste dem på katten. Sedan läste de en besvärjelse och kastade katten i havet. Legenden säger att ett stort oväder bröt ut och himlen blev helt svart. Alla skepp som låg i närheten sägs ha sjunkit eller kastats sönder mot klippor. Det enda skepp som inte skadats var Jakobs skepp. De var tvungna att ta till andra medel.

Historien om mordförsöket kom i dagen strax därefter. En ung tjänsteflicka vid namn Gilly Duncan (som var känd för sin vård av sjuka) erkände under svår tortyr att hon hade hjälpt till med ovädret och att hon åkallat Lucifer. Gilly blev tvingad att namnge sina medhjälpare och hon namngav sjuttio av Edingburghs mest framstående medborgare.