Hem

Abduktion och UFO i mytologisk jämförelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 550601, v4 - Status: befäst.
Försteredaktör: Iamlenore

Det går att hitta många likheter mellan abduktioner och mytologiska möten mellan människor och naturväsen. UFO:n kan också belysas i ett mytologiskt perspektiv.

Alias: abduktion i mytologisk jämförelse och abduktion och ufo i mytologisk jämförelse

normal

Fiktiv berättelse för att illustrera en typisk närkontakt

Den 13 september vid nio-tiden på kvällen är den 37-åriga lantbrukaren Anders Pettersson från Blacksta i Södermanland på väg hem efter att ha kontrollerat stängslet runt en av sina avsides liggande betesmarker. Eftersom det är lite sent, väljer han att ta en genväg genom skogen.

Så småningom ser han ett ljus framför sig i en skogsglänta, och när han kommer närmare möts han av en syn han aldrig tidigare sett. Han beskriver det senare som om det var en kupol, eller kanske ett stort stenblock som vilade på tre pelare. Det strömmade ett starkt ljus därifrån och han hörde ett underligt ljud, som någon märklig musik. Han ser också ett antal små, människoliknande varelser, glosögda och med stora spetsiga öron.

Anders stannar till i förundran och då får varelserna syn på honom. En av dem håller en kort stav i ena handen, och varelsen höjer armen och pekar på Anders med staven.

Därefter minns Anders ingenting förrän han befinner sig strax utanför sitt hus, och när han kommer in visar det sig att klockan är närmare halv sex på morgonen. Normalt tar det drygt tjugo minuter att komma hem.

Hans hustru är naturligtvis utom sig av oro och hade tidigare på natten gett sig ut för att söka efter honom, utan att finna något spår. Anders kunde inte förklara vad som hänt under de förlorade timmarna.

Denna händelse skulle kunna beskriva en samtida närkontakt med ett UFO, men den skulle också kunna beskriva något annat.

Likheten mellan UFOn och naturväsen

De flesta UFO-observationer sker på natten och då i form av lysande objekt som rör sig över himlen på ett för fysiska föremål omöjligt sätt. Sker observationen på dagen har föremålet oftast en silvrig, metallglänsande yta. Objekten kan ses landa eller lyfta, varelser kan synas i det eller utanför det, ibland upptagna med märkliga sysslor. Det händer att en observation av en märklig varelse föregår observationen av det egentliga UFOt.

Människor upplever sig ibland ombordtagna på objekten (vad som förefaller vara rymdskepp) där de kan få vara med om en resa och få vissa råd och budskap från varelserna. Vanligt är också att människor mot sin vilja blir utsatta för någon sorts medicinsk undersökning och ibland opererade. Dessa upplevelser är ofta fyllda av stark ångest.

Ett flertal olika varelser visar sig i samband med UFO-observationer. Det kan vara hundar med lysande ögon, stora håriga Bigfoot-liknande varelser, märkliga robotliknande varelser, små otäcka dvärgar med stora öron och ögon eller högresta, änglalika skepnader. Det är de båda sistnämnda som är de vanligaste och här kan vi också särskilja två olika grundupplevelser.

Upplevelserna med de små dvärgarna är ofta de som är de mest hotfulla och obehagliga. Människor som upplever ombordtagningar, vanligtvis mot sin vilja, möter oftast dessa små dvärgar. Man får genomgå en märklig medicinsk undersökning. Efteråt kan konstateras märken på kroppen som tycks stå i relation till dessa undersökningar.

Upplevelsen har ofta en sexuell underton, där undersökning av könsorganen förekommer eller där man blir utsatt för rent sexuella handlingar.

Däremot har upplevelserna med de högresta änglalika varelserna en betydligt mer behaglig karaktär. Dessa ljusa väsen presenterar sig också ofta med olika änglanamn. De kommer med freds- och kärleksbudskap, om än oftast i en ganska ytlig och torftig form. Människor som kommer i kontakt med dessa varelser upplever sig ofta vara speciellt utvalda till att föra ut rymdbrödernas budskap till människorna. Kontakt pågår även på ett rent telepatiskt plan.

Sedan förekommer ett flertal olika kontakttyper, åtskilliga av en närmast nonsensartad karaktär. Det kan vara talande hundar som levererar förvirrade budskap, rymdvarelser som överlämnar helt vanliga pannkakor eller möten med märkliga väsen, som hämtade ur någon bortglömd mytologi.

Vad vi kan konstatera är att närobservationer av UFO, och speciellt fall med ombordtagningar, innefattar ett förändrat medvetandetillstånd. Upplevelserna inträffar ofta på natten, gärna efter en lång bilkörning, något som kan framkalla vad som kallas highway hypnosis.

De görs ofta vid gamla kraftplatser, gravhögar eller stensättningar, platser som är kända för att framkalla förändrade medvetandetillstånd. Personerna upplever det ofta som om tiden stannat upp, de kan känna sig viljelösa och styrda. Det är inte alltid personerna minns något direkt efter upplevelsen; de kan känna sig allmänt förvirrade. Det är först senare som minnet återvänder, ofta med hjälp av hypnos.

...

Den gamla nordiska traditionen talar om existensen av nio olika världar, varav vår fysiska värld är en. Närmast vår värld ligger de världar som kallas Svartalvhem och Ljusalvhem. Svartalvhem är ett underjordiskt rike som består av alla de väsen som finns i marken och som hjälper till vid nedbrytning av organiskt material, som ser till att frön gror och som tar hand om växternas rötter.

Här hittar vi också markvättar, tomtar och dvärgarna, som smider fram ädla metaller. Långt nere hittar vi så trollen som kan vara tämligen besvärliga att ha att göra med.

Ljusalvhem är förknippat med luften omkring oss. De väsen vi hittar där är olika växtandar, de som får blommorna att slå ut och frukterna att mogna. Älvorna som dansar i skymningen tillhör ljusalverna, liksom olika plats-rådare. Här hittar vi också fruktbarhetsväsen, till vilka man förr ofta offrade, och väsen förknippade med helande.


normal

Abduktioner i en mytologisk jämförelse

Det finns många likheter mellan historiens vättar / älvor och möten med ufo-fenomenet och närkontakterna.

De små grå amerikanska utomjordingarna kan vara riktigt stygga. De kidnappar människor och verkar driva ett hybridprojekt mellan dem och oss. Älvorna och vättarna har i alla tider rövat bort människor. De har parat sig med människor och barn har bytts ut. De är lika desperata som dagens utomjordingar.

UFOn som man ser verkar ha övervunnit många naturlagar. De kan färdas otroligt snabbt. De kan bli osynliga. De kan fara rakt igenom föremål. De kan ändra form och storlek. De kan dela upp sig i flera och sedan smälta samman igen. Ibland hänger de kvar så man kan betrakta dem länge men ofta försvinner de efter en mycket kort blick. - Det samma har alltid gällt för älvfolken och vättarna.

UFOn uppträder ofta som ljusfenomen. Närobservationer är ofta knutna med starka känslor. Detta gäller både för älvfolken och vättarna, som för gudsupplevelser i allmänhet.

Utomjordingarna beter sig på ett underligt sätt. Man upplever att man pratar med dem, men när det kommer till kritan så har man bara mottagit något meddelande från dem. Dessa kan innehålla vad som helst, ofta ganska banala saker, men ibland sådant som är av enormt värde för personen. De rör sig på ett onaturligt sätt. De skulle t ex kunna gå framåt, men förflyttar sig åt sidan. - Det samma har alltid gällt för vättefolket och älvfolket.

UFOn befinner sig ofta i något slags moln som de flyger omkring i och som de kan försvinna i eller ändra form i. Detta moln kan följa efter farkosten och öka eller minska i storlek och ljusstyrka. - Älvfolk och vättar gör likadant. De brukar flyga omkring i dessa moln högt uppe i skyn. De kan byta former efter människans förväntningar. Ofta är de lysande. Ibland inte.

Det är klart att det talades rätt mycket om dessa saker förr i tiden och klart är att historier spreds och även modifierades för att de skulle bli ännu lite mera spännande. Men klart är också att människor såg dessa varelser som om de vore verkliga. Liksom ALF kunde trollen vara svåra att skilja från vanliga människor. När trollen gick bland vanligt folk brukade de hålla svansen gömd. Många troll troddes bo under stora stenar. Stora stenar är kända för att ibland kunna orsaka ett förändrat medvetandetillstånd och hallucinationer.

Det finns en populär sägen om hur trollen vid juletiden har en stor fest. Råkar man komma nära kan man se hur de har lyft upp en stor sten på guldpelare och hur de dansar och stojar under den. Det behövs inte många justeringar för att denna bild istället ska ses som ett UFO med starka ljus undertill och små varelser sysselsatta med underliga aktiviteter.