Hem

UFO-Aktuellt UFO-media, Tidskrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1313, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/periodica/ufo-aktuellt.html
är UFO-media och Tidskrift
Publicerad av UFO-Sverige

Tidskriften är organ för Riksorganisationen UFO-Sverige.

Alias: ufo-aktuellt

normal

Tidskrift för forskning, spekulation och debatt kring oförklarade fenomen som UFO, forteana, astroarkeologi med mera.

Tidskriften är organ för Riksorganisatinen UFO-Sverige. Utkommer med 4 nr/år.


Prenumeration:Postgiro 50 50 60-4, UFO-Sverige
Prenumeration:Prenumerationsavgift 190:-/4 nummer
Tidskriftens postadress:UFO-Aktuellt
Tidskriftens postadress:Box 175
Tidskriftens postadress:733 36 SALA
Tidskriftens besöksadress:Mats Nilsson
Tidskriftens besöksadress:Sotargränden 24
Tidskriftens besöksadress:733 36 SALA
Rapportnytt:Postgiro: 643 73 04-6 (Rapportnytt)
Rapportnytt:Tel: 060-619113
Redaktör och ansvarig utgivare:Håkan Ekstrand. Tel: 021-137003
Redaktionens tel:021-137003
Översättningar:Roger Ersson, Grönsaksvägen 86, 611 45 NYKÖPING
Sättning och layout:KontaktRepro AB, Västerås.
Sättning och layout:Tryckeri: Tryckproduktion, Västerås

(C) Respektive artikelförfattare och UFO-Aktuellt

ISSN 0280-0136