Hem

Buddhistiskt tempel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 663291, v3 - Status: normal.

Buddhistiska tempel består av olika delar: bl.a. församlingens rum, tempel och ritualbyggnad för munkar

Alias: buddhistiskt tempel, buddhisttempel, sala, uposatha och vihara

normal

Buddhismen har tempelkomplex som oftast har olika byggnader.

Munkarna firar ritualer som munkvigning i en särskild byggnad kallad uposatha.
Denna byggnad är oftast den heliga plats där reliker förvaras. Dessa kan vara av Buddha själv, hans lärjungar eller texter man anser ha heligt innehåll. De finns då i en s.k. stupa, som är ett slags torn.
I tempelbyggnaden sover munkarna och ibland finns även affärer där man inte betalar för sig utan erhåller gåvor.

I det tempel - vihara - där munkarna ber sina böner kan även lekmän gå in och agera vittnen. Här finns altaret och oftast statyer av Buddha.

Lekmän samlas i församlingens byggnad, kallad sala. Här undervisas ofta barn som i en skola, eller tillåts resande att övernatta.