Hem

Hessdalen Plats, UFO-fönster

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 155, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
Denna text är importerad från /old/psi/hessdalen.html
är Plats och UFO-fönster

Hessdalen i Norge har sedan länge registrerat främmande fenomen.

Alias: hessdalen

normal

Hessdalen i Norge har sedan länge registrerat främmande fenomen. På 80-talet startades Projekt Hessdalen där främst UFO-Norge, UFO-Sverige och Föreningen för Psykobiofysik medverkade till att bygga upp projektet. I olika vågor har ljusfenomen visat sig i luftrummet och fortfarande märks en viss aktivitet.

I Dagens Nyheter den 1/8 1993 stod det att läsa att en japansk fysikprofessor bidragit med 150.000 norska kronor till en mätstation vilken skulle ställas upp i Hessdalen.

Vid ett senare telefonsamtal med Erling Strand, en av veteranerna inom det gamla Projekt Hessdalen, uppgav han att inget klart besked kunde ges vid det tillfället angående pengarna. Nu ser situationen lite annorlunda ut. Kapitalet från Japan verkar vara i land.

UFO-Norge har gått ut med en förfrågan till olika instanser om de också skulle vara intresserade av att bidra med kunskap och pengar till att fullfölja detta forskningsprojekt som ska pågå i åtminstone fem år. Flertalet universitet samt andra grupper har delgivit sitt intresse.

I projektet ingår:

  • Upprättande av fältstation med automatisk TV-övervakning;
  • Utrustning av stationen med andra nödvändiga instrument;
  • Registrering och observation;
  • Analys av mätresultat, vilket görs av berörda institutioner och forskningsinstanser.