Hem

De små grå ALF

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 142, v3 - Status: befäst.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/grey.html
är en sorts Fenomen , ALF , Upplevbart och Trobart

Varelser som är 1-1,5 meter långa. Humanoid form. Mycket stora huvuden och smala lemmar. Hudfärgen är oftast gråaktig.

Alias: de små grå, gray beeing, greys, small gray beeing, små grå, tall gray beeing, utomjording och utomjordingar

normal

De så kallade små grå varelserna är de som de flesta abduktanter kommer i kontakt med när de blir bortförda. Det är även abduktanterna som har bidragit med det lilla som vi idag vet om dessa varelser.

De små grå är så kallade humanoider, dvs. människoliknande varelser så till vida att de har två armar, två ben, bål där huvudet är placerat, två ögon samt något som liknar en mun och en näsa. Men där slutar likheterna. Deras ögon är enorma och mandelformade. Ögonen är snett placerade i ansiktet med lutning in mot näsan och färgen på ögonen är svart. De tycks inte ha förmågan att blinka. Varelsernas hud är oftast gråaktig men kan också vara åt det vita hållet. Huden känns läderartad att ta på. De har mellan tre och fem fingrar på vardera hand (uppgiften varierar i abduktanters redoviselser). De har ingen kroppsbehåring alls och inga yttre tecken på könstillhörighet. Dock brukar abduktanter hävda att de på något sätt ändå vet att somliga ”grå” är av kvinnligt kön och andra av manligt kön.

De grå uppträder nästan alltid i grupp. Gruppen består vanligen av mellan fyra och åtta varelser. De kommunicerar telepatiskt både med människor och sinsemellan. De tycks för det mesta vara överens, men det händer att de ger uttryck för irritation. Med andra ord verkar de ha känslor men deras känslor tycks vara mycket välkontrollerade. De uppträder alltid samlat och lugnt. När de någon gång uttrycker känslor så handlar det om belåtenhet snarare än stark glädje och irritation snarare än ilska. De verkar sakna typiska mänskliga uttryck som ironi, cynism, sarkasmer och dramatik. De har även en mycket stel och begränsad ansiktsmimik.

De abdukterade brukar berätta om en varelse som de uppfattar som ledare av gruppen. Denne varelse är längre än de andra små grå varelserna, men fortfarande betydligt kortare än en genomsnittligt lång människa. I övrigt så ser denne varelse likadan ut som de andra kortare varelserna, men ”han” kan uttrycka mer känslor än de små. När de rutinmässiga delarna av abduktionen är avklarade brukar denne ”ledare” komma in och utföra de lite mer komplicerade procedurerna. Exempel på procedurer som ledaren brukar genomföra är; ta ut ägg eller sädesvätska och implantering av embryon. Han brukar också kallas in när det på något sätt krisar, t ex när abduktanten är mycket osamarbetsvillig.

Gällande deras intagande av föda eller om man så vill ”bränsle” så tycks det som att de tar in den genom huden och inte genom munnen. Födan består i vätska av något slag.

Det enda vi vet om deras ”hem” är att det verkar vara en planet i detta universum och inte – som en del teoretiserar om – en plats i en annan dimension eller i ett parallellt universum. De är dock högst förtegna om var de kommer ifrån och lika hemlighetsfulla är de kring det mesta av sina aktiviteter, sin avsikt och sina metoder.