Hem

Irrbloss Ljusfenomen, Dödsväsen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 172, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Xan
Denna text är importerad från /old/psi/irrbloss.html
är Upplevbart , Trobart , Ljusfenomen och Dödsväsen

De liknar en ljuslåga eller en flamma och har ofta setts i sumpmarker eller ovanpå nya gravar på nätterna.

Alias: corpse candles, drakbloss, ignis fatuus, jack-o-lantern, kitty candlestick, lyktgubbar, skattebloss och will-o-the-wisp

normal

Lysande spöken

engelska har de kallats Will-o'-the-Wisp, Jack-o'-Lantern, Kitty Candlestick, Ignis fatuus eller Corpse Candles. På svenska har de kallats irrbloss, lyktgubbar, drakbloss eller skattebloss. De liknar en ljuslåga eller en flamma och har ofta setts i sumpmarker eller ovanpå nya gravar på nätterna.

Den konventionella förklaringen

Hittills har man förmodat att spökena kunde uppstå genom en spontan antändning av metan, som bildas av mikroorganismer i syrefritt, organiskt material. Men bara gasen difosfan är känd för att kunna antändas spontant vid kontakt med atmosfärisk luft. Beviset för bildningen av difosfan ur metan och fosfat har saknats.

Günter Gassmann och Dieter Glindemann vid Helgolandinstitutet för biologi i Hamburg fann difosfan och fosfan i tarmarna och avföringen hos både boskap, svin och människor.

Odling av tarminnehåll från människor i syrefri miljö visade ökande bildningar av difosfan. Forskare konkluderar att mikroorganismer i tarmen är orsaken till bildningen av gasen difosfan.

I dött, organiskt material i mossar och på kyrkogårdar bildar mikroorganismer difosfan, som vid kontakt med luft antänds spontant. Det skulle kunna vara förklaringen på de lysande spökena.

Invändningen

Många av blossen syns på sumpmark eller vid gravar, är stationära och ger ifrån sig värme. Men ibland så kan man se dem på kal mark och/eller så rör de på sig (oftast bort från människor som närmar sig) och ibland även mot vinden och/eller så förmår inte lågan att tända ett papper om man så håller det i den i flera minuter. Det låter som om det skulle kunna röra sig om en sammanblandning mellan klotblixtar och dessa bloss, men den tydligaste indikationen på blossen är att de fladdrar som en låga.


normal

Förr i tiden kallades en variant av dem för lyktgubbar eller irrbloss. Det kunde t ex beskrivas såhär: Nere på en sank äng syntes ett ljus som bar sig väldigt konstigt åt. Det hoppade och dansade, och det blev ibland större, ibland mindre. Det fladdrade, stannade till, satte fart igen, höjde sig, sänkte sig, så att han blev alldeles yr i huvudet av att se på det. Detta påminner om hur många idag ser att ljuspunkter leker omkring på himlen.


normal

Irrbloss är små lysande lågor som varierar i form och storlek. De rör sig i ojämn takt och ibland stannar de för att snart igen sätta fart. De har förväxlats med älvor och även näcken, men de är i själva verket en lykta som bärs av en Lyktgubbe.

Lyktgubben sägs vara en bonde som fuskat till sig mer mark, till exempel kan han ha flyttat skälmärkena till sin egen fördel. Som straff får han efter sin död vandra runt och rätta till de misstag han begått. Han är klädd i grönt, grått eller så har han röda byxor och är svart upptill. Han har en lång stav som han stöter ner i backen och säger rätt eller fel. När något märke är fel och han stöter sin stav i marken så slår det en stor låga från den.

Det händer att lyktgubben hjälper den som gått vilse genom att lysa vägen åt denne. Men han vill ha något i gengäld, lurar man Lyktgubben kan man råka väldigt illa ut.