Hem

Gråt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 473125, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: xia

Kroppsfunktion som utlöser tårar, uppkommer efter stimulering av känslocentrum i hjärnan

Alias: gråt

normal

Gråten kommer sist - den orsakas av stimuli av en cellsamling i hjärnstammen.

Först sker alltså stimuleringen - t.ex. via signalsubstans - av just detta lilla centrum i vår äldsta del av hjärnan, den som utvecklades först (reptilhjärnan).
Därefter kommer gråten som reaktion på stimulit.

I realiteten innebär detta att du gråter och blir ledsen någon bråkdels sekund efter det att signaler träffat hjärnstammen - och först då uppstår känslan av ledsnad och behovet av gråten...

Inte tvärtom alltså, som vi ju faktiskt upplever det!