Hem

Runsten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 135991, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor

Stenar med tecken från ett gammalt alfabet, där varje bokstav har en speciell betydelse.

Alias: runstenar och runstensspådom

normal

Det finns uppskattningsvis 3000 runskrifter i sverige varav 1200 i uppland och 400 i södermanland. Runstenarna berättar i första hand om vilka som har rest stenen och vem den har rests över, i vissa fall även information om var och hur personen avlidit, hur han varit i livet och vart han bott. Stenarna är i många fall konstnärligt utsirade och texten utformad som vers i samma typ av versmått som förekommer i den fornisländska litteraturen.
Runstenarna har idag ofta bara kvar den inhuggna ristningen med i bästa fall en ofördärvad text, som i många fall gjorts tydligare med imålning med röd färg genom riksantikvarieämbetets försorg. På vissa stenar kan man ännu idag se färgfragment från den aktuella tiden då de ristades som avslöjar att de dekorativt målades.