Hem

Fehu Runa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 162709, v3 - Status: normal.
är Runa

Urnordisk f-runa

Alias: f, fe, feoh, f-runa och färunan

normal

f-runan är den första runan i futharken och är en av de få runor som inte ändrat utseende under runreformen då 24 runor blir till 16. Runan består av en lodrät huvudstav och två diagonala parallella bistavar som utgår från huvudstavens övre del. Bistavarna är riktade uppåt från huvudstaven och kan vara raka eller böjda. Runans hade ett ljudvärde i de urnordiska runorna som lät ”f”, medan i de vikingatida runorna även kunde låta som ”v”.
f-runans namn är fehu, som betyder ”fä”, ”boskap”, ”rikedom”, ”gods” (”frej”).
Runan kan även heta fe eller fiu.
Wulfilas gotiska bokstavsnamn fe.
I det Anglo-friska runsystemet heter denna runa feoh och betyder även ”gods”.
Enligt Atrid Grimsson i boken Runmagi och Shamanism så uttalas denna runa Feh.
f-runan tillhör Freys ätt.

normal

Feh i spådom

Feh betyder fä (boskap) och symboliserar materiell rikedom och välstånd. Ingenting är gratis, Feh står för priset vi får betala för våra handlingar.

normal

Fäh är den runa som enligt uthark-systemet kommer sist i runraden. Den står därmed för fullbordan och avslut, men är samtidigt starkt kopplad till ur, uthark-radens första runa; när det ena avslutas påbörjas nästa steg.