Hem

Wunjo Runa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474764, v2 - Status: normal.
är Runa

Urnordisk w-runa

Alias: glädjerunan, uuinne, w, wynja och wynn

normal

w-runan heter Wunjo, vilket betyder glädje.
Runan kan även heta wynja eller wynn.
Wulfilas gotiska bokstavsnamn uuinne.
I det Anglo-friska runsystemet heter denna runa wyn.

UTSEENDE:
w-runan består av en huvudstav och två vinklade bistavar, varav de gapande delarna är fästade i huvudstavens topp och mitt. Bistavarna kan vara böjda och bildar då en halvcirkel.

Runans ljudvärde är w.

Denna runa tillhör en av de runor som försvann under runreformen runt 550-700 e.Kr.

normal

Wynja i spådom

Detta är en glädjens runa och barnslighetens runa. Att se världen som ett barn med allt var det kan innebära.
Men den står även för fred, frihet, fröjd och frid. Den kan visa på att man överkommer bekymmer.