Hem

Uthark - Nightside of the runes Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 162123, v1 - Status: normal.
är Bok
Behandlar runor och Runmagi
Av Thomas Karlsson
Publicerad av Ouroboros Produktion

Alias: uthark - nightside of the runes

normal

Uthark - Nightside of the runes är skriven av Thomas Karlsson, Fil Mag i idéhistoria vid Stockholms universitet, tillika grundaren av den magiska organisationen Dragon Rouge.

Boken kan ses som en introduktion till runosofi och den gotiska runmagin. Den är baserad på den kontroversiella Utharksteorin framförd av professor Sigurd Agrell under 1930'talet. Utharken är ansedd kunna vara en mörkare version av runraden endast känd bland de initierade vilken i den här boken appliceras på praktisk nordisk magi.

Runornas mörka dimensioner är temat i Uthark. Bland annat ses detta i den odinistiska initeringsvägen Helwegr, vilken kan tolkas som Vägen till Hel, som vidare leder till upplysning och självdeifikation. Men givetvis presenteras ämnen som divination, sejd och annat som starkt förknippas med den fornnordiska magin.

Boken innehåller även ett kapitel om runmystikern Johannes Bureus som under 1600'talet utformade den så kallade Götiska Kabbalan.

normal

Contents

Acknowledgements
Introduction
chapter 1: The Secret Wisdom of the North
chapter 2: The Uthark and the Runes
chapter 3: Runosophy
chapter 4: Man and His Souls
chapter 5: Northern Sorcery and Practical Runemagic
chapter 6: Rune Yoga
chapter 7: Runic Divination
chapter 8: Runosophy and Qabalah
chapter 9: The Uthark and the Nightside of Runes
Postscript
Bibliography