Hem

Johannes Bureus Författare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 162564, v2 - Status: normal.
är Författare

Svensk runforskare, mystiker och författare f.1568-d.1652

Alias: bureus och johannes thomae agrivillenis bureus

normal

År 1599 tryckte Bereus en runtavla som kallas Bereus stora runtavla. Den är en stor koppargravyr i folieformat. Denna tavla visar bland annat runkalendrar och runtabeller. Bereus blir så känd i sin runkunskap att han blir lärare åt dåvarande konungen, Gustav Adolf.
Senare skriver Bereus tre ABC-böcker med runor för att försöka utbilda det svenska folket i det då utdöende skriftspråket. Detta medförde inte att man skrev mer med runor, men runor kom man, som följd på dessa böcker, att använda runor som kodskrift under det trettioåriga kriget.
Bereus blev Sveriges första riksantikvarie.
Bereus var även intresserad av runmagi och mystik och en medlem av Rosenkreuzarna. Han skulle även ha varit duktig på att sia.