Hem

Prekognition Spådomsmetod, ESP

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 285, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: trollkärring
Denna text är importerad från /old/psi/prekognition.html
är en sorts Spådomsmetod , ESP , Upplevbart och Trobart

Ensamt står termen för ESP mellan fp och ett målobjekts framtida tillstånd, dvs att fp i en psi-situation får information om en specifik framtida situation.

Alias: framtidsseende, framtidsskådan, förutspå, förvetskap, prekognitiv, rekognition, se in i framtiden, sia och skåda i framtiden

normal

Ensamt står termen för ESP mellan fp och ett målobjekts framtida tillstånd, dvs att fp i en psi-situation får information om en speciell framtida situation. Ibland skiljer man mellan prekognitiv klärvoajans och andra prekognitiva förnimmelser som exempelvis prekognitiv telepati. Motsatsen till prekognition heter retrokognition.


normal

Om teorin om starka signaler stämmer kan information om annalkande faror också höra till det som når upp till medvetandet. Vid jordbävningar, flygolyckor och andra katastrofer förekommer ofta berättelser om paranormala upplevelser. Det är naturligtvis omöjligt att genom experiment bekräfta sådana spontana upplevelser, men de utgör ändå ett stöd för teorin om att psi verkligen existerar. En undersökning av järnvägsolyckor i USA ledde t ex till slutsatsen att de flesta av de drabbade tågen hade färre passagerare den dag olyckan skedde än det genomsnittliga antalet under tio dagar. Forskaren W E Cox såg detta som ett tecken på att många potentiella passagerare kan ha haft omedvetna föraningar och därför inte rest med det olycksdrabbade tåget.


normal

Ett enklare benämning för en person som har prekognitionens gåva är att hon/han har gåvan att se händelser som kommer att inträffa i framtiden.

normal

Prekognition är förmågan att uppfatta händelser som ännu inte har inträffat i tiden. Det kan ske i vaket tillstånd, genom visioner eller andra förnimmelser, och även under sömnen genom prekognitiva drömmar.

Prekognition har förklarats med att det på en viss nivå av verkligheten inte existerar någon egentlig tid, eller närmare bestämt rum-tid, vilket inte är så märkligt som det kan låta och i linje med aktuella vetenskapliga rön. Människor med prekognitiv förmåga har en tendens att främst uppfatta dramatiska händelser och även olyckor, sjukdomar mm., särskilt som nybörjare på området. Det är helt normalt och beror enkelt uttryckt på att signalerna från sådana händelser är starkast och därför lättare att fånga upp.

Som med andra paranormala förmågor är det lättast att uppfatta händelser som berör människor som står en nära, eller om sig själv. Det är emellertid möjligt att träna upp sin prekognitionsförmåga och börja fånga upp mer skiftande händelser och med större omfång.

Den prekognitiva förmågan är relativt vanlig som efterverkning av en nära-dödenupplevelse, men kan också uppträda spontant eller som led i en andligt-psykisk utvecklingsprocess. Ofta är det inte möjligt att göra något åt de händelser man fångar upp, vilket kan kännas frustrerande eller obehagligt.

normal

Prekognitionens funktion

Här är några exempel på hur prekognition (även intuition) kan fungera:

1. Allt händer om och om igen. Det som nu händer har redan hänt och kommer att hända igen. Man kan då tänka sig att man inte har förmåga att se vad som kommer att hända utan att se vad som har hänt i ett tidigare liv. Man kan möjligtvis ändra mindre händelser men i längden strävar utvecklingen efter samma mål.

2. Framtiden är förutbestämd. Om allt är förutbestämt skulle man kunna resa i tiden. Det vi kallar nutid blir då den plats på vilken medvetandet befinner sig. Det omedvetna skulle kanske kunna resa oberoende av tiden och få föraningar om vad som kommer att hända.

3. Sannolikhetsberäkning. Ingen vet om hjärnans komplexitet har förmågan att beräkna vad som kommer att inträffa, baserat på sannolikheter av det som den tidigare upplevt.